Eksportowanie kontaktów i tworzenie ich kopii zapasowej

Możesz przenieść kontakty na inne konto e-mail przy użyciu komputera.

Możesz utworzyć kopię zapasową kontaktów zapisanych na telefonie lub na karcie SIM. Jeśli utracisz lub wymienisz telefon, możesz przywrócić te kontakty na nowym.

Jeśli zapiszesz kontakty na koncie Google, po zalogowaniu zostaną one automatycznie wyświetlone na telefonie. Nie musisz ich przywracać ręcznie. Więcej informacji o synchronizacji

Eksportowanie kontaktów

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Kontakty Kontakty.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia a potem Eksportuj.
 3. Wybierz konta, z których chcesz wyeksportować kontakty.
 4. Kliknij Eksportuj do pliku .vcf.

Włączanie i wyłączanie automatycznej kopii zapasowej

Podczas pierwszej konfiguracji konta Google na telefonie zobaczysz pytanie, czy chcesz utworzyć kopię zapasową danych. Aby zmienić to ustawienie: 

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. KliknijSystem a potem Kopia zapasowa.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Kopia zapasowa na Dysku Google.

Przywracanie kontaktów z kopii zapasowej

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Google.
 3. W sekcji „Usługi” kliknij Przywróć kontakty.
 4. Jeśli masz wiele kont Google, kliknij Z konta, aby wybrać to, z którego chcesz przywrócić kontakty.
 5. Kliknij telefon z kontaktami, które chcesz skopiować.
 6. Jeśli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM lub pamięci telefonu, odznacz pozycję Karta SIM albo Pamięć urządzenia.
 7. Kliknij Przywróć, a następnie poczekaj, aż zobaczysz komunikat „Kontakty zostały przywrócone”.
 8. Aby uniknąć tworzenia duplikatów, telefon przywraca tylko kontakty, których jeszcze nie ma. Przywrócone kontakty są też synchronizowane z Twoim obecnym kontem Google i innymi urządzeniami.

Wskazówka: aby przywrócić kontakty z innych aplikacji, takich jak Outlook czy WhatsApp, musisz ponownie zainstalować te aplikacje.

Więcej sposobów tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych

Dowiedz się więcej o tworzeniu kopii zapasowej i przywracaniu danych na telefonie Pixel lub na telefonie z Androidem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?