Contacten exporteren of er een back-up van maken

U kunt een back-up maken van de contacten die zijn opgeslagen op uw apparaat of simkaart. Als u uw telefoon kwijtraakt of moet vervangen, kunt u deze contacten terugzetten op de nieuwe telefoon.

Als u uw contacten opslaat in uw Google-account, worden deze automatisch weergegeven op uw apparaat zodra u bent ingelogd. U hoeft contacten op deze manier niet terug te zetten. Meer informatie over synchroniseren.

Contacten exporteren

 1. Open de app Contacten Contacten-app op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik op Menu Menu en dan Instellingen en dan Exporteren.
 3. Kies een of meer accounts waaruit u contacten wilt exporteren.
 4. Tik op Exporteren naar VCF-bestand.

Automatische back-up in- of uitschakelen

Wanneer u uw Google-account voor het eerst instelt op uw apparaat, wordt u gevraagd of u een back-up van uw gegevens wilt maken. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Systeem en dan Back-up.
 3. Schakel Back-up maken op Google Drive in of uit.

Contacten terugzetten uit back-ups

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Google.
 3. Tik onder Services op Contacten terugzetten.
 4. Als u meerdere Google-accounts heeft, tikt u op Van account om het account te kiezen waaruit u contacten wilt terugzetten.
 5. Tik op het apparaat met de contacten om te kopiëren.
 6. Als u geen contacten wilt kopiëren van de simkaart of uit de apparaatopslag, schakelt u Simkaart of Apparaatopslag uit.
 7. Tik op Herstellen en wacht totdat 'Contacten hersteld' wordt weergegeven.
 8. Ter voorkoming van dubbele contacten zet uw apparaat alleen contacten terug die nog niet op het apparaat staan. Uw teruggezette contacten worden ook gesynchroniseerd met uw huidige Google-account en andere apparaten.

Als u contacten uit andere apps wilt terugzetten (bijvoorbeeld uit Outlook of WhatsApp), moet u die apps opnieuw installeren.

Meer manieren om back-ups te maken en terug te zetten

Bekijk meer informatie over hoe u back-ups van gegevens kunt maken en terugzetten op een Pixel-telefoon of op een Android-apparaat.

U kunt ook een back-up van uw contacten maken in uw Google-account via de instelling Apparaatgegevens. Meer informatie over het beheren van de instelling Apparaatgegevens.