Contacten exporteren of er een back-up van maken

Via uw computer kunt u contacten overzetten naar een ander e-mailaccount.

U kunt een back-up maken van de contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon of simkaart. Als u uw telefoon kwijtraakt of moet vervangen, kunt u deze contacten terugzetten op de nieuwe telefoon.

Als u uw contacten opslaat in uw Google-account, worden ze automatisch weergegeven op uw telefoon nadat u bent ingelogd. U hoeft contacten op deze manier niet terug te zetten. Meer informatie over synchroniseren

Contacten exporteren

 1. Open de app Contacten Contacten-app op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik op Menu Menu en dan Instellingen en dan Exporteren.
 3. Kies een of meer accounts waaruit u contacten wilt exporteren.
 4. Tik op Exporteren naar VCF-bestand.

Automatische back-up in- of uitschakelen

Als u uw Google-account voor het eerst op uw telefoon instelt, wordt u gevraagd of u een back-up van uw gegevens wilt maken. Als u deze instelling wilt wijzigen, doet u het volgende: 

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem en dan Back-up.
 3. Schakel Back-up maken op Google Drive in of uit.

Contacten terugzetten uit back-ups

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Google.
 3. Tik onder Services op Contacten terugzetten.
 4. Als u meerdere Google-accounts heeft, tikt u op Van account om het account te kiezen waaruit u contacten wilt terugzetten.
 5. Tik op de telefoon met de contacten die u wilt kopiëren.
 6. Als u de contacten niet wilt kopiëren vanaf uw simkaart of telefoonopslag, schakelt u Simkaart of Apparaatopslag uit.
 7. Tik op Herstellen en wacht totdat 'Contacten hersteld' wordt weergegeven.
 8. Ter voorkoming van dubbele contacten zet uw telefoon alleen contacten terug die nog niet op de telefoon staan. Uw teruggezette contacten worden ook gesynchroniseerd met uw huidige Google-account en andere apparaten.

Tip: Als u contacten uit andere apps wilt terugzetten (bijvoorbeeld uit Outlook of WhatsApp), moet u die apps opnieuw installeren.

Meer manieren om back-ups te maken en terug te zetten

Meer informatie over het maken van een back-up van gegevens of het terugzetten van gegevens op een Pixel-telefoon of op een Android-telefoon.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?