Sammanfoga kontaktdubbletter

Om du har dubblettuppgifter om en och samma person i Google Kontakter kan du sammanfoga dem.

Det går inte att sammanfoga kontakter som sparats i olika Google-konton.

Sammanfoga dubbletter

  1. Öppna Google Kontakter.
  2. Klicka på Dubbletter till vänster.
  3. Klicka på Sammanfoga alla uppe till höger. Du kan även granska varje dubblett och klicka på Sammanfoga.

Dela upp sammanfogade kontakter

Du kan dela upp en sammanfogad kontakt.

Läs om hur du ångrar ändringar av kontakter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?