Sammanfoga kontaktdubbletter

Om du har dubblettuppgifter om en och samma person i Google Kontakter kan du sammanfoga dem.

Det går inte att sammanfoga kontakter som sparats i olika Google-konton.

Sammanfoga dubbletter

 1. Öppna appen Kontakter Appen Kontakter på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänsterföljt av Förslag.
 3. Tryck på Rensa bort dubbletter. Visas inte texten finns det inga kontakter att sammanfoga.
  • Godkänn ett förslag om att sammanfoga en kontaktdubblett genom att trycka på Sammanfoga.
  • Godkänn alla förslag om att sammanfoga kontaktdubbletter genom att trycka på Sammanfoga alla.
 4. Valfritt! Så här gör du om du vill välja vilka kontakter som ska sammanfogas:
  1. Öppna appen Kontakter Appen Kontakter på enheten.
  2. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Välj.
  3. Välj vilka kontakter som du vill sammanfoga.
  4. Tryck på Mer Mer uppe till höger följt av Sammanfoga.

Dela upp sammanfogade kontakter

Du kan dela upp en sammanfogad kontakt.

Läs om hur du ångrar ändringar av kontakter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?