Sammanfoga kontaktdubbletter

Om du har dubblettuppgifter om en och samma person i Google Kontakter kan du sammanfoga dem.

Det går inte att sammanfoga kontakter som sparats i olika Google-konton.

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på menyn Meny uppe till vänster följt av Slå samman och åtgärda.
 3. Om alternativet Slå samman dubbletter inte visas har du inga kontakter att slå samman. Om du hittar kontakter som du kan slå samman:
  • Godkänn en eller flera föreslagna sammanslagningar genom att klicka på Slå samman.
  • Om du vill godkänna alla föreslagna sammanslagningar klickar du på Slå samman alla.
 4. Valfritt: Så här gör du om du vill välja vilka kontakter som ska sammanfogas:
  • Öppna Google Kontakter.
  • Håll muspekaren över varje profilbild eller monogram för att välja vilka kontakter du vill slå samman. Markera sedan kryssrutan.
  • Klicka på Koppla ihop samtal högst upp.

Dela upp sammanfogade kontakter

Du kan dela upp en sammanfogad kontakt.

Läs om hur du ångrar ändringar av kontakter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
107539
false