Scalanie zduplikowanych kontaktów

Jeśli do jednej osoby masz przypisane w Kontaktach Google dwa kontakty, możesz połączyć dane.

Nie możesz scalać kontaktów zapisanych na różnych kontach Google.

Scalanie duplikatów

  1. Otwórz Kontakty Google.
  2. Po lewej stronie kliknij Duplikaty.
  3. W prawym górnym rogu kliknij Scal wszystkie. Możesz też sprawdzać poszczególne wpisy po kolei i klikać Scal.

Rozdzielanie scalonych kontaktów

Możesz rozdzielić scalony wcześniej kontakt.

Dowiedz się, jak cofać zmiany w kontaktach

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?