מיזוג כפילויות של אנשי קשר

אם אותו אדם מופיע פעמיים באנשי הקשר שלכם, אתם יכולים למזג את כל הרשומות שלו.

אי אפשר למזג אנשי קשר ששמורים בחשבונות Google שונים.

איך ממזגים אנשי קשר כפולים

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית 'אנשי קשר' .
 2. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים את חשבון Google שבו יש כפילויות של אנשי קשר שרוצים למזג.
 3. בתחתית המסך, מקישים על תיקון וניהול ואז מיזוג ותיקון.
 4. מקישים על מיזוג כפילויות. אם האפשרות הזו לא מוצגת, אין לכם אנשי קשר שאפשר למזג.
  • כדי לאשר הצעה מסוימת למיזוג של איש קשר שנמצאה לגביו כפילות, מקישים על מיזוג.
  • כדי לקבל את כל ההצעות למיזוג של אנשי קשר שנמצאו לגביהם כפילויות, בחלק התחתון של המסך מקישים על מיזוג של כולם.
 5. אופציונלי: אם מעדיפים לבחור את אנשי הקשר למיזוג:
  1. פותחים את אפליקציית 'אנשי קשר' במכשיר.
  2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז בחירה.
  3. בוחרים את אנשי הקשר שרוצים למזג.
  4. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מיזוג.

הפרדה של אנשי קשר שמיזגתם

אתם יכולים להפריד בחזרה אנשי קשר שמיזגתם.

כך מבטלים שינויים שביצעתם באנשי קשר

Android מחשב
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
14434920126513031273
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
107539