Používanie Kontaktov Google s čítačkou obrazovky

S Kontaktmi Google môžete používať čítačku obrazovky.

Čítačky obrazovky, ktoré môžete používať

Operačný systém Čítačka obrazovky Prehliadač
Microsoft Windows NVDA alebo JAWS Firefox
Mac VoiceOver Safari
Chrome OS ChromeVox Google Chrome

Klávesové skratky

Nasledujúce skratky fungujú, len keď je čítačka obrazovky NVDA prepnutá do režimu kurzora a čítačka JAWS do režimu formulárov. Ak používate čítačku VoiceOver alebo ChromeVox, nemusíte používať žiadne špeciálne režimy.

Akcia Skratka
Prejsť do vyhľadávacieho poľa /
Otvoriť zoznam klávesových skratiek ?
Prejsť na nasledujúci kontakt j alebo
Prejsť na predchádzajúci kontakt k alebo
Vybrať aktuálny kontakt x
Vybrať všetky kontakty v zozname /Ctrl + a
Otvoriť podrobnosti kontaktu Enter
Zlúčiť vybraté kontakty m
Uložiť úpravy kontaktu /Ctrl + Enter

Navigácia v Kontaktoch Google

Kontakty Google tvorí 5 hlavných častí:

 • lišta Google,
 • vyhľadávacie pole,
 • navigačný zoznam,
 • zoznam kontaktov,
 • podrobnosti kontaktu.
Lišta Google

Lišta Google poskytuje odkazy a kontextové ponuky súvisiace s vaším účtom Google, napríklad iné aplikácie Google, upozornenia pre váš účet a odkaz na odhlásenie sa z účtu.

Odkazy a ponuky v lište Google

 • Aplikácie: Zobrazuje možnosti na prechod do iných aplikácií Google.
 • Neprečítané upozornenia: Zobrazuje upozornenia z vášho účtu Google+. Ak používate Google+ a máte upozornenia Google+, tu si ich môžete prečítať.
 • Účet: Umožňuje odhlásiť sa, pridať účet, spravovať svoj účet a prečítať si pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. Ak používate Google+, v tejto ponuke je aj odkaz na váš profil Google+.
Vyhľadávanie

Ak chcete prejsť na vyhľadávacie pole, kde môžete vyhľadávať kontakty, stlačte kláves /.

Navigačný zoznam

V navigačnom zozname možno ovládať, ktoré kontakty sa zobrazujú v hlavnom zobrazení. Obsahuje tiež odkazy na iné nástroje a zdroje.

Možnosti v navigačnom zozname

 • Všetky kontakty
 • Často používané kontakty
 • Duplikáty: Umožňuje skontrolovať a zlúčiť duplicitné kontakty v účte
 • Štítky: Umožňuje usporiadať kontakty do skupín
 • Viac: Ponúka ďalšie možnosti, ako napríklad importovať, exportovať a tlačiť
 • Nastavenia
 • Pomocník a spätná väzba
Zoznam kontaktov a podrobnosti

Hlavné zobrazenie kontaktov obsahuje zoznam vašich kontaktov.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti o kontakte, stlačte kláves Enter.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu kontaktov, stlačte kláves Escape.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?