חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
true

שימוש בגרסה הישנה של 'אנשי קשר'

בגרסה הישנה של 'אנשי קשר מחשבון Google' ניתן לשמור שמות, כתובות אימייל, מספרי טלפון ועוד.

מעבר לגרסה הישנה של 'אנשי קשר מחשבון Google'

 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין למטה, לחץ על מעבר לגרסה הישנה.

טיפ: כדי לחזור לגרסה החדשה, לחץ על נסה את התצוגה המקדימה של אנשי הקשר בצד ימין למטה.

הוספה, עריכה או מחיקה של אנשי קשר

הערה: אם השלבים הבאים לא פועלים, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'. עבור לאפשרויות הוסף, ערוך או מחק אנשי קשר בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'.

הוספת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לחץ על איש קשר חדש.
 3. הוסף את פרטי איש הקשר.
עריכת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. לחץ על השם של איש הקשר.
 3. העבר את העכבר מעל לפרטי איש הקשר, ולאחר מכן הקלד בתיבה שמופיעה.
מחיקת איש קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז מחק איש קשר.
מחיקת 'אנשי קשר נוספים' שנשמרו באופן אוטומטי
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בפינה הימנית התחתונה, לחץ על אנשי קשר נוספים.
 3. סמן את כל אנשי הקשר שברצונך למחוק.
 4. למעלה, לחץ על עוד ואז מחק אנשי קשר.

קיבוץ ומיון של אנשי קשר

הערה: אם השלבים הבאים לא פועלים, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'. ראה קיבוץ אנשי קשר בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'.

יצירת קבוצה של אנשי קשר
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין, לחץ על קבוצה חדשה.
 3. הקלד שם לקבוצה החדשה.
 4. לחץ על אישור.
הוספת איש קשר לקבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר.
 3. למעלה, לחץ על סמל הקבוצה קבץ.
 4. סמן את הקבוצות שאליהן ברצונך להוסיף את איש הקשר.
הסרת איש קשר מקבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. סמן את התיבה שליד השם של איש הקשר שברצונך להסיר.
 4. למעלה, לחץ על סמל הקבוצה קבץ.
 5. תיבה מסומנת תופיע ליד כל קבוצה שבה כלול איש הקשר. כדי להסיר איש קשר מקבוצה מסוימת, בטל את הסימון של הקבוצה.
שינוי שם של קבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז שנה שם קבוצה.
 4. הקלד שם לקבוצה החדשה.
 5. לחץ על אישור.
מחיקת קבוצה
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד ואז מחק קבוצה.
 4. לחץ על אישור.
מיון קבוצה בסדר אלפביתי
 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. בצד ימין מתחת לאנשי הקשר שלי, לחץ על קבוצה.
 3. למעלה, לחץ על עוד.
 4. סמן את האפשרות שם פרטי או שם משפחה.

מיזוג אנשי קשר

הערה: אם השלבים הבאים לא פועלים, כנראה שאתה משתמש בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'. ראה מיזוג אנשי קשר בגרסה החדשה של 'אנשי קשר'.

 1. עבור לאנשי קשר מחשבון Google.
 2. למעלה, לחץ על עוד.
 3. לחץ על חפש ומזג כפילויות...
 4. לחץ על מזג.

הפעלת מקשי קיצור

 1. עבור לגרסה הישנה של 'אנשי קשר מחשבון Google'.
 2. בצד שמאל למעלה, לחץ על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. ליד האפשרות 'מקשי קיצור', בחר באפשרות הפעל מקשי קיצור.
 4. לחץ על אישור.

מקשי קיצור שבהם אפשר להשתמש

ניתן להשתמש במקשי קיצור כדי לבחור אנשי קשר, לנווט ביניהם ולערוך אותם.

להצגת רשימה מלאה של מקשי קיצור, כולל אלו שצריך להפעיל, פתח את 'אנשי קשר' והקלד ?.

הערה: מקשי קיצור פועלים בצורה שונה במחשבי PC וב-Mac. במחשבי PC יש להשתמש ב-Ctrl במקום ב-.

בחירת אנשי קשר
פעולה מקשי קיצור
בחירת כל אנשי הקשר ‎*a
ביטול הבחירה בכל אנשי הקשר ‎*n
ניווט בין אנשי הקשר
פעולה מקשי קיצור
חזרה לרשימת אנשי הקשר u
מעבר לאיש הקשר הבא / הקודם k / j
פתיחת איש קשר O או Enter
חיפוש ועזרה
פעולה מקשי קיצור
חיפוש איש קשר /
פתיחת העזרה בנושא מקשי קיצור ?
עריכה של אנשי קשר או קבוצות
פעולה מקשי קיצור
העברת המיקוד לסרגל הכלים ,
בחירת איש קשר x
יציאה משדה קלט Esc‏
שמירת איש קשר /Ctrl + s
הסרת אנשי הקשר שנבחרו מהקבוצה הנוכחית e
מחיקת איש קשר #
שינוי חברות בקבוצה אם נבחרו שני אנשי קשר או יותר l
ביטול הפעולה האחרונה (עריכה, מחיקה, קיבוץ, מיזוג, יבוא) z
פתיחת התפריט 'פעולות נוספות' .
פעולות מתוך Gmail

ב-Gmail, ניתן להשתמש במקשי קיצור כדי לעבור אל 'אנשי קשר מחשבון Google' או לבחור בהם.

פעולה מקשי קיצור
מעבר אל 'אנשי קשר'. g ואז c
בחירת כל אנשי הקשר * ואז a
ביטול הבחירה בכל אנשי הקשר * ואז n
false