Visa, gruppera och dela kontakter

Du kan organisera personer och företag i Kontakter med hjälp av etiketter.

Med hjälp av appen Kontakter kan du hitta kontaktuppgifter eller ordna kontakter med etiketter som ”vänner” eller ”familj”.

Skapa en grupp

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på Skapa etikett till vänster under Etiketter.
 3. Skriv ett namn och klicka på OK.

Lägga till och ta bort kontakter från en grupp

Lägga till kontakter i en grupp
 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Markera kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill lägga till i en gruppetikett.
 3. Klicka på Hantera etiketter Etikett högst upp.
 4. Klicka på önskad gruppetikett.
 5. Klicka på Verkställ.
Ta bort kontakter från en grupp
 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Klicka på ett gruppnamn till vänster.
 3. Välj de kontakter som ska tas bort genom att markera kryssrutorna som visas bredvid namnen.
 4. Klicka på Etikett Etikett uppe till höger.
 5. Avmarkera gruppnamnet.

Redigera eller radera en grupp

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Håll muspekaren över den grupp som du vill redigera eller radera till vänster under Etiketter.
 3. Följ stegen på skärmen.

Använda grupper i Gmail

Skicka e-post till en grupp
 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Skriv uppe till vänster.
 3. Börja skriva gruppnamnet i fältet Till och välj gruppen från listan som visas.
 4. En kontaktlista visas i fältet Till.
Skapa och redigera grupper

Obs! Om du använder Gmail på jobbet eller i skolan och någon ger dig åtkomst till sitt Gmail-konto kan du hantera etiketter för den användarens kontakter också.

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Skriv uppe till vänster.
 3. Klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia
 4. Leta upp en kontakt och markera sedan kryssrutan bredvid personens namn.
 5. Klicka på Hantera etiketter.
 6. Ändra eller lägg till gruppetiketter:
  • Om du vill lägga till kontakten i en gruppetikett klickar du på gruppetiketten och sedan på Verkställ.
  • Om du vill ta bort en kontakt från en gruppetikett klickar du på gruppetiketten och sedan på Verkställ.
  • Om du vill skapa eller lägga till en ny etikett klickar du på Skapa etikett. Sedan följer du stegen på skärmen.