Zobrazenie, zoskupenie a zdieľanie kontaktov

Kontakty a firmy si v Kontaktoch môžete usporiadať pomocou štítkov.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete nájsť niekoho kontaktné údaje alebo si usporiadať kontakty pomocou štítkov, ako sú „priatelia“ alebo „rodina“.

Vytvorenie skupiny

 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Vľavo v časti Štítky kliknite na Vytvoriť štítok.
 3. Zadajte názov a potom kliknite na OK.

Pridanie alebo odstránenie kontaktov v skupine

Pridanie kontaktov do skupiny
 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Začiarknite políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete pridať do štítka skupiny.
 3. Hore kliknite na Spravovať štítky Štítok.
 4. Kliknite na požadovaný štítok skupiny.
 5. Kliknite na Použiť.
Odstránenie kontaktov zo skupiny
 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Vľavo kliknite na názov skupiny.
 3. Začiarknite políčka vedľa mien kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
 4. Vpravo hore kliknite na Štítok Štítok.
 5. Zrušte začiarknutie názvu skupiny.

Úprava alebo odstránenie skupiny

 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Vľavo v časti Štítky ukážte kurzorom myši na skupinu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie skupín v Gmaile

Odoslanie správy skupine
 1. Otvorte Gmail.
 2. Vľavo hore kliknite Napísať správu.
 3. V poli Komu začnite písať názov skupiny. Zobrazí sa zoznam, z ktorého vyberte príslušnú skupinu.
 4. V poli Komu sa zobrazí zoznam kontaktov.
Vytvorenie alebo upravenie skupín

Poznámka: Ak používate Gmail v rámci práce alebo školy a niekto vám udelí prístup do svojho Gmailu, môžete tiež spravovať štítky jeho kontaktov.

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vľavo hore kliknite Napísať správu.
 3. Kliknite na Komu, Kópia alebo Skrytá kópia
 4. Nájdite kontakt a potom začiarknite políčko vedľa jeho mena.
 5. Kliknite na Spravovať štítky.
 6. Zmeňte alebo pridajte štítky skupiny:
  • Ak chcete pridať kontakt ku štítku skupiny, kliknite na štítok skupiny a potom na Použiť.
  • Ak chcete odstrániť kontakt zo štítka skupiny, kliknite na štítok skupiny a potom na Použiť.
  • Ak chcete vytvoriť a pridať nový štítok, kliknite na Vytvoriť štítok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.