Zobrazenie, zoskupenie a zdieľanie kontaktov

Kontakty a firmy si v Kontaktoch môžete usporiadať pomocou štítkov.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete nájsť niekoho kontaktné údaje alebo si usporiadať kontakty pomocou štítkov, ako sú „priatelia“ alebo „rodina“.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a vyššej. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zobrazenie kontaktov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
  • Zobrazenie kontaktov podľa štítka: vyberte v zozname štítok.
  • Zobrazenie kontaktov iného účtu: klepnite na šípku nadol Šípka nadol a potom vyberte účet.
  • Zobrazenie kontaktov všetkých účtov: vyberte Všetky kontakty. Tip: Ak máte viacero kontaktov s rovnakými informáciami, dané údaje sa zoskupia do jedného kontaktu.
  • Zobrazenie kontaktov účtu Google na internete: prejdite do Kontaktov Google.

Kontaktovanie osoby

Svojim kontaktom môžete zavolať alebo odoslať e-mail či textovú správu. Môžete si tiež prečítať, ako s nimi uskutočniť videohovor.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Klepnite na kontakt v zozname.
 3. Vyberte požadovanú možnosť.

Vytvorenie skupiny

Kontakty môžete zoskupiť pomocou štítkov.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Vytvoriť štítok.
 3. Zadajte názov štítka a klepnite na Ok.
  • Označenie kontaktu štítkom: klepnite na Pridať kontakt Pridať nový kontakt a potom vyberte kontakt.
  • Označenie viacerých kontaktov štítkom: klepnite na Pridať kontakt Pridať nový kontakt a potom pridržte kontakt a potom klepnite na ďalšie kontakty a potom  klepnite na Pridať.

Odstránenie kontaktov zo skupiny

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom vyberte štítok.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť kontakty.
 4. Vedľa kontaktu, ktorý chcete vymazať, klepnite na Odstrániť Odstrániť.

Zdieľanie kontaktov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Klepnite na kontakt v zozname.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Zdieľať.
 4. Vyberte spôsob zdieľania kontaktu.

Zobrazenie vlastných kontaktných údajov

 1. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 2. Klepnite na Vaše údaje.

Ako upraviť alebo odstrániť kontakty