Zobrazenie, zoskupenie a zdieľanie kontaktov

Kontakty a firmy si v Kontaktoch môžete usporiadať pomocou štítkov.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete nájsť niekoho kontaktné údaje alebo si usporiadať kontakty pomocou štítkov, ako sú „priatelia“ alebo „rodina“.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zobrazenie kontaktov

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
  • Zobrazenie kontaktov podľa štítka: v zozname vyberte štítok.
  • Zobrazenie kontaktov iného účtu: klepnite na šípku nadol Šípka nadola potom vyberte účet.
  • Zobrazenie kontaktov všetkých vašich účtov: vyberte Všetky kontakty.
   • Tip: Ak máte viacero kontaktov s rovnakými informáciami, dané údaje sa zoskupia do jedného kontaktu.
  • Zobrazenie kontaktov vášho účtu Google na internete: prejdite do Kontaktov Google.

Kontaktovanie osoby

Svojim kontaktom môžete zavolať alebo odosielať e‑mailové či textové správy. Môžete si tiež prečítať, ako s nimi uskutočňovať videohovory.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Klepnite na kontakt v zozname.
 3. Vyberte možnosť.

Vytvorenie skupiny

Kontakty môžete zoskupiť pomocou štítkov.

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom Vytvoriť štítok.
 3. Zadajte názov štítka a klepnite na OK.
  • Pridanie jedného kontaktu ku štítku: klepnite na Pridať kontakt Pridať nový kontakta potom vyberte kontakt.
  • Pridanie viacerých kontaktov ku štítku: klepnite na Pridať kontakt Pridať nový kontakta potom pridržte kontakt a potom klepnite na ďalšie kontakty a potom klepnite na Pridať.

Tip: Ak sa v kontaktoch nachádza viac e‑mailových adries, ku štítku skupiny sa pridá iba predvolená. 

Zmena predvolenej e‑mailovej adresy

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte kontakt v aplikácii Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Pridržte e‑mailovú adresu.
 3. Klepnite na Nastaviť ako predvolené.

Odstránenie kontaktov zo skupiny

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom vyberte štítok.
 3. Klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť kontakty.
 4. Vedľa kontaktu, ktorý chcete odstrániť klepnite na Odstrániť Odstrániť.

Zdieľanie kontaktov

 1. Vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Klepnite na kontakt v zozname.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Zdieľať.
 4. Vyberte spôsob zdieľania kontaktu.

Zobrazenie vlastných kontaktných údajov

 1. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponukaa potom Nastavenia.
 2. Klepnite na Vaše údaje.

Ako upraviť alebo odstrániť kontakty

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?