Wyświetlanie, grupowanie i udostępnianie kontaktów

Osoby i firmy w Kontaktach możesz porządkować w grupy, używając etykiet.

W aplikacji Kontakty możesz znajdować dane kontaktowe i porządkować je przy użyciu etykiet takich jak „znajomi” czy „rodzina”.

Stwórz grupę

 1. Otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie, w sekcji „Etykiety”, kliknij Utwórz etykietę.
 3. Wpisz nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

Dodawanie kontaktów do grupy i usuwanie ich z niej

Dodawanie kontaktów do grupy
 1. Otwórz Kontakty Google.
 2. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Pojedynczy kontakt: zaznacz pole obok nazwy kontaktu.
  • Wiele kontaktów: zaznacz pola obok wszystkich kontaktów, które chcesz dodać.
  • Wszystkie kontakty: zaznacz pole obok dowolnego kontaktu, a następnie w lewym górnym rogu kliknij Działania związane z wyborem a potem Wszystkie.
 3. U góry kliknij Zarządzaj etykietami Etykieta.
 4. Kliknij wybraną etykietę grupy.
 5. Kliknij Zastosuj.

Wskazówka: jeśli kontakt ma kilka adresów e-mail, do grupy etykiet jest dodawany tylko jego domyślny adres. W aplikacji Kontakty Kontakty na urządzeniu z Androidem możesz zmienić domyślny adres e-mail kontaktu.

Usuwanie kontaktów z grupy
 1. Otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie kliknij nazwę grupy.
 3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć, zaznaczając pola pojawiające się obok nazw kontaktów.
 4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Etykieta Etykieta.
 5. Odznacz nazwę grupy.

Edytowanie i usuwanie grupy

 1. Otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie, w sekcji „Etykiety”, wskaż grupę, którą chcesz edytować lub usunąć.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Korzystanie z grup w Gmailu

Wysyłanie e-maila do grupy
 1. Otwórz Gmaila.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz.
 3. W polu „Do” zacznij wpisywać nazwę grupy, a następnie wybierz grupę z wyświetlonej listy.
 4. W polu „Do” zobaczysz listę kontaktów.
Tworzenie i edytowanie grup

Uwaga: jeśli korzystasz z Gmaila w pracy lub szkole i ktoś przyznał Ci dostęp do swojego Gmaila, możesz też zarządzać etykietami kontaktów tej osoby.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz.
 3. Kliknij Do, DW lub UDW. 
 4. Znajdź kontakt i zaznacz pole obok jego nazwy.
 5. Kliknij Zarządzaj etykietami.
 6. Zmienianie i dodawanie etykiet grup
  • Aby dodać kontakt do etykiety grupy, kliknij etykietę grupy, a następnie kliknij Zastosuj.
  • Aby usunąć kontakt z etykiety grupy, kliknij etykietę grupy, a następnie kliknij Zastosuj.
  • Aby utworzyć i dodać nową etykietę, kliknij Utwórz etykietę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?