ดู Google Contacts ในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์

คุณซิงค์ Google Contacts กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อติดต่อ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลในทุกอุปกรณ์

 1. เปิดแอปการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรายชื่อติดต่อ คุณอาจต้องเลื่อนลง
 3. แตะเพิ่มบัญชี หากคุณซิงค์บัญชี Google กับอุปกรณ์แล้ว ให้แตะบัญชี
 4. แตะเพิ่มบัญชี จากนั้น Google
 5. ทําตามวิธีการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 6. เลือกแอป Google ที่จะซิงค์กับอุปกรณ์ คุณอัปเดตการตั้งค่าเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
 7. แตะบันทึก

หากต้องการเริ่มซิงค์ ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อของ iPhone หรือ iPad

หากมีบัญชี Google สำหรับงานหรือโรงเรียน

ดูวิธีซิงค์รายชื่อติดต่อในอุปกรณ์สำหรับงานหรือโรงเรียนเพื่อให้เห็นรายละเอียดต่างๆ เช่น ตำแหน่งงานหรือที่อยู่ที่ทำงานจากไดเรกทอรีของบริษัท 

รายชื่อติดต่อไม่ซิงค์

ตรวจสอบว่าบัญชี Google เชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad โดยใช้ SSL ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อที่แนะนำให้ใช้เพราะมีความปลอดภัย

 1. เปิดแอปการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรายชื่อติดต่อ จากนั้น บัญชี
 3. แตะบัญชี Google
 4. เปิด "รายชื่อติดต่อ"
 5. แตะบัญชี จากนั้น ขั้นสูง
 6. เปิด "ใช้ SSL"
 7. แตะบัญชี จากนั้น เสร็จสิ้น
 8. ลองเพิ่มบัญชีอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
107539
false