Zobrazenie Kontaktov Google v mobilnom zariadení alebo počítači

Svoje Kontakty Google môžete synchronizovať aj s telefónom, tabletom alebo počítačom. Ak kontakt zmeníte, táto zmena sa prejaví všade.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Účty a heslá a potom Pridať účet a potom Google.
 3. Zadajte svoj e-mail a heslo. Ak používate dvojstupňové overenie, použite heslo aplikácie.
 4. Klepnite na položku Ďalej.
 5. Zapnite možnosť Kontakty.
 6. V hornej časti klepnite na položku Uložiť.

Ak chcete spustiť synchronizáciu, otvorte aplikáciu Kontakty v zariadení iPhone alebo iPad.

Ak máte pracovný alebo školský účet Google

Ak sa chcete uistiť, že si môžete prezerať podrobnosti, ako sú napríklad pracovné pozície alebo adresy práce z adresára spoločnosti, prečítajte si, ako synchronizovať kontakty v pracovnom alebo školskom zariadení. 

Kontakty sa nesynchronizujú

Skontrolujte, či máte účet Google k zariadeniu iPhone alebo iPad pripojený pomocou protokolu SSL, odporúčaného zabezpečeného pripojenia.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Kontakty a potom Účty.
 3. Klepnite na svoj účet Google.
 4. Zapnite možnosť Kontakty.
 5. Klepnite na položky Účet a potom Rozšírené.
 6. Zapnite možnosť Použiť SSL.
 7. Klepnite na položky Účet a potom Hotovo.
 8. Znova skúste pridať svoj účet.