Zmienianie nazwy konta Google, zdjęcia i innych informacji

Inne osoby korzystające z Google mogą zobaczyć Twoją nazwę, zdjęcie profilowe i inne podstawowe informacje. Możesz określać, jakie informacje o Tobie są widoczne dla innych osób w usługach Google.

Ważne: jeśli zmienisz swoją nazwę lub zdjęcie profilowe w Google, nie spowoduje to zmiany Twojej nazwy ani zdjęcia profilowego w YouTube. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie marką kanału.

Więcej na temat podstawowych informacji o kanale YouTube

Dodawanie i zmienianie zdjęcia profilowego

 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” kliknij Zdjęcie.
 3. Prześlij zdjęcie z komputera lub wybierz jedno ze swoich Zdjęć Google.
 4. Odpowiednio obróć i przytnij zdjęcie.
  • Przejdź dalej do instrukcji dotyczących przycinania zdjęć przy użyciu technologii wspomagającej osoby z niepełnosprawnością.
 5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz jako zdjęcie profilowe.

Przycinanie zdjęć przy użyciu klawiatury lub technologii wspomagającej osoby z niepełnosprawnością

Przycinanie zdjęć od narożnika

 1. Wybierz róg zdjęcia.
 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przyciąć zdjęcie.

Przesuwanie całego kwadratu przycinania

 1. Wybierz cały kwadrat przycinania.
 2. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie kwadratu przycinania.

Edytowanie nazwy

Nazwę możesz zmieniać dowolną liczbę razy.
 

 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” kliknij Nazwa a potem Edytuj Edytuj.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wskazówka: dowiedz się więcej o miejscach, w których pokazuje się Twoja nazwa.

 

Co zrobić, aby poprzednie imię i nazwisko już się nie pojawiało

Po zmianie imienia i nazwiska wyczyść pamięć podręczną i usuń pliki cookie. Wyczyszczenie pamięci podręcznej i usunięcie plików cookie może nie spowodować zmiany tych informacji we wszystkich usługach. We wcześniejszych rozmowach w Google Chat, w których ktoś Cię wspomniał, może wciąż pojawiać się poprzednie imię i nazwisko.

Ważne: po usunięciu plików cookie może nastąpić wylogowanie ze stron nienależących do Google.

Zmienianie danych osobowych

Możesz zmienić niektóre dane osobowe na koncie, na przykład datę urodzin, płeć, adresy e-mail czy numery telefonów.
 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” wybierz informacje, które chcesz zmienić.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji

Imię i nazwisko

Nazwę możesz zmieniać dowolną liczbę razy.
 

Pseudonim

Aby dodać, zaktualizować lub usunąć swój pseudonim, otwórz O mnie lub account.google.com. W przypadku account.google.com wykonaj te czynności:

 1. Kliknij Dane osobowe.
 2. Po prawej stronie imienia i nazwiska kliknij a potem.
 3. Obok opcji „Pseudonim” kliknij Edytuj Edytuj.
Data urodzenia

Jeśli na koncie dodasz swoją datę urodzenia, nie możesz jej usunąć. Możesz ją jednak zmienić i określić, kto może ją zobaczyć.

Ważne: Google może używać daty urodzenia do ochrony konta i personalizacji usług Google.

Kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia

Nie udostępniamy automatycznie Twojej daty urodzenia innym użytkownikom usług Google. Aby określić, kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia:

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Dane osobowe.
 3. W sekcji „Podstawowe informacje” kliknij Data urodzenia.
 4. W razie potrzeby podaj datę urodzenia.
 5. W sekcji „Wybierz, kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia” kliknij Tylko Ty lub Wszyscy.

Wyróżnianie swojego dnia urodzin

Po ustawieniu opcji „Wybierz, kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia” na Wszyscy (lub w stosownych przypadkach na opcję Twoja organizacja) możesz zezwolić Google na wyróżnianie tego dnia. Na przykład w okolicach Twojego dnia urodzin Google może udekorować Twoje zdjęcie profilowe, gdziekolwiek się ono pojawi. Inne osoby będą widzieć Twoją datę urodzenia i wyróżniony dzień urodzin, gdy będą się z Tobą komunikować lub wyświetlać treści utworzone przez Ciebie w niektórych usługach Google.

Jeśli nie chcesz, aby Twoja data urodzenia była widoczna, ustaw opcję „Wybierz, kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia” na Tylko Ty. Google nie będzie wyróżniać tego dnia. W niektórych miejscach Google nadal będzie dekorować Twoje zdjęcie profilowe, ale tylko Ty będziesz to widzieć.

Wskazówka: jeśli Twój dzień urodzin nie jest wyróżniony w okolicach odpowiedniej daty, na swoim profilu upewnij się, że podana data jest prawidłowa. Jeśli inni użytkownicy zobaczą tę datę wyróżnioną w innym terminie, być może wpisali ją nieprawidłowo w Kontaktach Google.

Do czego Google może użyć Twojej daty urodzenia

Google może używać Twojej daty urodzenia w tych celach:

 • Aby potwierdzić Twój wiek i sprawdzić, czy jesteś w odpowiednim wieku, żeby korzystać z określonych usług i funkcji.
 • Aby wiedzieć, kiedy pokazać motyw urodzinowy na stronie wyszukiwarki Google.
 • Aby określić, w jakiej grupie wiekowej się znajdujesz, żeby pokazywać Ci spersonalizowane rekomendacje i reklamy. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć reklamy spersonalizowane w ustawieniach reklam.
Płeć

W sekcji Płeć na koncie Google masz kilka możliwości do wyboru. Możesz:

 • określić swoją płeć;
 • zaznaczyć, że nie chcesz określać płci;
 • dodać płeć niestandardową wraz z informacją, jak mamy się do Ciebie zwracać.

Kto może zobaczyć Twoją płeć

Domyślnie nie udostępniasz informacji o swojej płci innym użytkownikom usług Google. Aby określić, kto może zobaczyć te informacje, przejdź na stronę O mnie.

Jak Google wykorzystuje informacje o Twojej płci

Wykorzystujemy te informacje, by lepiej spersonalizować usługi Google. Gdy podasz nam swoją płeć, będziemy mogli:

 • Spersonalizować komunikaty i inne wiadomości, w których odnosimy się do Ciebie. Na przykład użytkownicy, którzy mogą zobaczyć informację o Twojej płci, będą mogli przeczytać komunikat typu „Wyślij mu wiadomość” czy „W jej kręgach”.
 • Dostarczać Ci trafniejsze i lepiej dobrane treści, które mogą Cię zainteresować (np. reklamy).

Jeśli nie określisz płci, będziemy w odniesieniu do Ciebie używać form bezosobowych, np. „Wyślij wiadomość do tej osoby”.

Zmienianie innych informacji

Zmienianie hasła
 1. Otwórz swoje konto Google. W razie potrzeby zaloguj się.
 2. W sekcji „Bezpieczeństwo” wybierz Sposób logowania się w Google.
 3. Wybierz Hasło. W razie potrzeby zaloguj się ponownie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jak utworzyć silne hasło

Więcej informacji o bezpieczeństwie online

Określanie, jakie informacje o Tobie mogą widzieć inni

Aby wybrać, jakie informacje o Tobie mogą zobaczyć w usługach Google inni użytkownicy, przejdź na stronę O mnie.

Więcej informacji o zmienianiu własnych danych

Zmienianie strefy czasowej

Podczas wyjazdów godziny wydarzeń możesz wyświetlać w lokalnej strefie czasowej.

Więcej informacji o zmienianiu strefy czasowej w Kalendarzu Google

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne