Ge en annan användare åtkomst till dina kontakter

Om du använder Gmail via jobbet, skolan eller någon annan grupp kan du ge andra användare på domänen behörighet till dina kontakter. De kan då lägga till och uppdatera kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och adress i din kontaktlista.

Viktigt! Att ge någon åtkomst till dina kontakter innebär inte att personen får åtkomst till ditt e-postkonto.

Krav

Delegera kontakter

 1. Öppna Kontakthanteraren.
 2. Kontrollera att du är inloggad i Kontakthanteraren med jobb- eller skolkontot.
 3. Klicka på Inställningar InställningarFöljt av Delegera åtkomst uppe till vänster.
 4. Klicka på Bjud in delegat.
 5. Ange namnet eller adressen till den person du vill ge behörighet att hantera dina kontakter.
 6. Tips!​ Du kan ange upp till 25 namn avgränsade med komma.
 7. Klicka på Skicka.

Användarna du bjuder in kan nu få åtkomst till dina kontakter.

Obs! Användarna kan inte visa och redigera delegerade kontakter i appen Kontakter från en mobil enhet.

Lägga till och hantera delegerade kontakter

Du kan göra följande:

 • Lägg till nya kontakter med knappen Skapa kontakt eller Ny kontakt
 • Redigera kontakter på listan över delegerade kontakter
 • Ta bort kontakter från listan över delegerade kontakter

Du kan inte

 • skriva ut kontaktuppgifter
 • importera kontakter
 • exportera eller vidarebefordra kontakter
 • hitta och slå samman dubbletter
 • ångra ändringar
 • hantera etiketter för delegerade kontakter såvida inte personen även delegerar åtkomst till sitt Gmail-konto.
 • ställa in autoslutförande för delegerade kontakter i Gmail eller andra tjänster från Google.

Hantera kontakter som har delegerats till dig

Om någon i din organisation ger dig åtkomst till sina kontakter kan du hantera den personens kontakter från ditt konto.

 1. Öppna Kontakthanteraren.
 2. Kontrollera att du är inloggad i Kontakthanteraren med jobb- eller skolkontot.
 3. Längst upp till vänster klickar du på Meny MenyFöljt av Delegerade kontakter och klickar på namnet på personen som delegerat sina kontakter till dig.

  Följande gäller medan den personens namn är markerat:
  • När du lägger till eller ändrar kontakter görs detta i den personens kontakter, inte dina.
  • Du kan redigera och radera personens kontakter.
  • Den personens kontakter visas när du söker efter kontakter.

När du klickar på ett annat kontaktnamn visas inte längre andra användares kontakter.

Söka efter kontakter som har delegerats till dig

Om många kontakter har delegerats till dig kanske du behöver söka i listan så att du snabbt hittar rätt kontakt. Så här söker du efter delegerade kontakter:

 1. Öppna Kontakthanteraren.
 2. Kontrollera att du är inloggad i Kontakthanteraren med jobb- eller skolkontot.
 3. Längst upp till vänster klickar du på Meny MenyFöljt av Delegerade kontakter och klickar på namnet på personen som delegerat sina kontakter till dig.
 4. Skriv namnet på eller e-postadressen till kontakten du söker efter i sökrutan högst upp och tryck på Retur.

Obs! Om du söker efter en delegerad kontakt som har samma e-postadress eller namn som en kontakt i katalogen är det kontakten i katalogen som returneras med autoslutförande.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?