Ako prideliť inému používateľovi prístup ku kontaktom

Ak používate Gmail s pracovným alebo školským účtom, prípadne účtom inej skupiny, môžete povoliť ostatným používateľom vo svojej organizácii prístup k vašim kontaktom a ich spravovanie. Títo používatelia budú môcť pridávať kontakty a aktualizovať ich mená, telefónne čísla a adresy. Udelením prístupu ku kontaktom neudelíte prístup k svojmu e‑mailovému účtu.

Požiadavky

Delegovanie kontaktov

Ak chcete, aby vaše kontakty spravovala iná osoba, najskôr ich s ňou zdieľajte.

  1. Otvorte Správcu kontaktov.
  2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do Správcu kontaktov pomocou pracovného alebo školského účtu.
  3. Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka a potom Viac a potom Delegovať prístup.

    Ak Delegovať prístup nevidíte, požiadajte správcu služby G Suite, aby zapol zdieľanie kontaktov.

  4. Do poľa Pozvať ľudí zadajte meno a adresu osoby, ktorej chcete udeliť povolenie na spravovanie vašich kontaktov.

    Môžete zadať až 25 mien oddelených čiarkami.

  5. Kliknite na možnosť Odoslať.

Pozvaní používatelia teraz budú mať prístup k vašej skupine Kontakty.

Možnosti delegovaných kontaktov

Môžete:

  • pridávať nové kontakty pomocou tlačidiel Vytvoriť kontakt alebo Nový kontakt,
  • upravovať kontakty v zozname delegovaných kontaktov,
  • odstraňovať kontakty zo zoznamu delegovaných kontaktov.

Nemôžete:

  • tlačiť kontaktné údaje,
  • importovať kontakty,
  • exportovať ani preposielať kontakty,
  • hľadať ani zlučovať duplikáty,
  • vracať zmeny,
  • spravovať štítky delegovaných kontaktov,
  • automaticky dopĺňať delegované kontakty v Gmaile ani ďalších službách Googlu.

Správa delegovaných kontaktov 

Ak vám iná osoba v organizácii poskytne prístup k svojim kontaktom, môžete ich spravovať prostredníctvom svojho účtu.

  1. Otvorte Správcu kontaktov.
  2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do Správcu kontaktov pomocou pracovného alebo školského účtu.
  3. Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka a potom Delegované kontakty a potom kliknite na meno osoby, ktorá na vás delegovala kontakty. 

    Pokiaľ je vybrané meno osoby: 
    • vami pridané alebo upravené kontakty sa zobrazia medzi jej kontaktmi, nie vašimi;
    • môžete upravovať a odstraňovať jej kontakty;
    • nájdete jej kontakty vo vyhľadávaní v Kontaktoch.
    Keď kliknete na meno iného kontaktu, kontakty ďalších používateľov sa už nebudú zobrazovať.

Vyhľadávanie delegovaných kontaktov,

Ak bolo na vás delegovaných veľa kontaktov a chcete nejaký z nich rýchlo nájsť, možno ho bude potrebné vyhľadať v zozname kontaktov. Postupujte takto:

  1. Otvorte Správcu kontaktov.
  2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do Správcu kontaktov pomocou pracovného alebo školského účtu.
  3. Vľavo hore kliknite na ponuku Ponuka a potom Delegované kontakty a potom kliknite na meno osoby, ktorá na vás delegovala kontakty.
  4. Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zadajte meno alebo e‑mail kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a stlačte Enter.

Poznámka: Ak vyhľadáte delegovaný kontakt s rovnakým e‑mailom alebo menom, aké má kontakt adresára, automatické dopĺňanie vráti kontakt adresára.