Udostępnianie swoich kontaktów innemu użytkownikowi

Jeśli korzystasz z Workspace, możesz zezwolić innym użytkownikom w domenie na dostęp do Twoich kontaktów i na zarządzanie nimi. Tacy przedstawiciele mogą dodawać i aktualizować informacje w Twoich kontaktach – na przykład imiona i nazwiska, numery telefonów czy adresy.

Użytkownicy z dostępem do kontaktów mają teraz więcej opcji zarządzania. Jeśli dostęp został przekazany przed ostatnią aktualizacją, użytkownicy ci mogli go utracić, jeśli nie zostali przez Ciebie ponownie zatwierdzeni. Zawsze możesz zaprosić te osoby ponownie.

Ważne: dostęp do Twoich kontaktów nie daje dostępu do Twojego konta e-mail.

Wymagania

Przekazywanie dostępu do kontaktów

 1. Otwórz Kontakty Google.
  • Zaloguj się na konto służbowe lub szkolne.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia A potem Przekaż dostęp.
 3. Kliknij Zaproś przedstawiciela.
 4. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz zezwolić na zarządzanie Twoimi kontaktami.
  • Wskazówka:​ możesz wprowadzić dane maksymalnie 25 osób rozdzielone przecinkami.
 5. Kliknij Wyślij.

Zaproszeni użytkownicy mają teraz dostęp do Twoich kontaktów.

Uwaga: użytkownicy nie mogą wyświetlać ani edytować udostępnionych kontaktów w Kontaktach na urządzeniu mobilnym.

Co mogą, a czego nie mogą robić przedstawiciele

Przedstawiciele mogą:

 • dodawać nowe kontakty za pomocą przycisków Utwórz kontakt i Nowy kontakt;
 • edytować i usuwać kontakty na liście kontaktów, do których przekazano im dostęp;
 • wyszukiwać kontakty na pasku wyszukiwania;
 • cofać zmiany;
 • dodawać, edytować i usuwać etykiety na liście kontaktów, do których przekazano im dostęp;
 • zarządzać kontaktami z kategorii Inne.

Przedstawiciele nie mogą:

 • importować kontaktów,
 • eksportować ani przekazywać dalej kontaktów,
 • znajdować ani scalać duplikatów,
 • zmieniać ustawień,
 • wyświetlać ani usuwać kontaktów z kosza.

Zarządzanie kontaktami, do których ktoś przekazał Ci dostęp

Jeśli ktoś w organizacji przekaże Ci dostęp do swoich kontaktów, możesz nimi zarządzać na swoim koncie.

 1. Otwórz Kontakty Google.
  • Zaloguj się na konto służbowe lub szkolne.
 2. W menu po lewej stronie wybierz imię i nazwisko osoby, która przekazała Ci dostęp do swoich kontaktów.
  • Możesz teraz zarządzać kontaktami tej osoby.
 3. Kontakty dodane lub edytowane przez Ciebie będą widoczne w kontaktach tej osoby, a nie w Twoich.

Teraz możesz:

 • dodawać, edytować i usuwać kontakty tej osoby;
 • wyszukiwać jej kontakty na pasku wyszukiwania;
 • jeśli szukasz kontaktu, do którego ktoś przekazał Ci dostęp i który ma taki sam adres e-mail lub imię i nazwisko co kontakt z katalogu, w autouzupełnianiu pojawi się kontakt z katalogu;
 • (od listopada 2023 roku) dodawać, edytować i usuwać etykiety jej kontaktów;
 • (od listopada 2023 roku) zarządzać kontaktami tej osoby z kategorii Inne.

Aby przełączyć się między osobami, które przekazały Ci dostęp do swoich kontaktów, wybierz imię i nazwisko osoby przekazującej dostęp. Możesz przeglądać kontakty tylko wybranej osoby. Dotyczy to też zarządzania kontaktami.

Wyszukiwanie kontaktów, do których ktoś przekazał Ci dostęp

Jeśli przekazano Ci dostęp do wielu kontaktów, znalezienie kontaktu może wymagać przeszukania ich listy. Aby wyszukać kontakty, do których ktoś przekazał Ci dostęp:

 1. Otwórz Kontakty Google.
  • Zaloguj się na konto służbowe lub szkolne.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu A potem Kontakty, do których przekazano dostęp, a potem kliknij imię i nazwisko osoby, która przekazała Ci swoje kontakty.
 3. W polu wyszukiwania u góry wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail kontaktu, którego szukasz, i naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli szukasz kontaktu, do którego ktoś przekazał Ci dostęp i który ma taki sam adres e-mail lub imię i nazwisko jak kontakt z katalogu, w autouzupełnianiu pojawi się kontakt z katalogu.

Przydatne materiały

Zapisywanie informacji kontaktowych osób, gdy się z nimi kontaktujesz

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5529033413616307847
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true