Een andere gebruiker toegang geven tot uw contacten

Als u Gmail gebruikt op het werk, op school of in een andere groep, kunt u andere gebruikers in uw domein toestemming geven om uw contacten te openen en te beheren. Deze gebruikers kunnen contacten toevoegen en updaten met gegevens zoals naam, telefoonnummer en adres.

Belangrijk: Als u mensen toegang tot uw contacten geeft, betekent dit niet dat u ze toegang tot uw e-mailaccount geeft.

Vereisten

Uw contacten delegeren

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Instellingen InstellingenEn dan Toegang delegeren.
 4. Klik op Gemachtigde uitnodigen.
 5. Voer de naam of het adres in van de persoon die u uw contacten wilt laten beheren.
  • Tip:​U kunt maximaal 25 namen opgeven, gescheiden door komma's.
 6. Klik op Verzenden.

De gebruikers die u uitnodigt, hebben nu toegang tot uw contacten.

Opmerking: Gebruikers kunnen gemachtigde contacten niet bekijken en bewerken in de Contacten-app op een mobiel apparaat.

Gedelegeerde contacten toevoegen en beheren

U kunt het volgende doen:

 • Nieuwe contacten toevoegen met de knop Contact maken of Nieuw contact.
 • Contacten bewerken in de lijst met gedelegeerde contacten.
 • Contacten verwijderen uit de lijst met gedelegeerde contacten.

Het volgende is niet mogelijk:

Contacten beheren waarvoor u bent gemachtigd

Als iemand in uw organisatie u toegang geeft tot contacten, kunt u deze beheren vanuit uw account.

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Menu MenuEn dan Gedelegeerde contacten en klik op de naam van de persoon die de contacten aan u heeft gedelegeerd.

  Wanneer de naam van de persoon is geselecteerd, geldt het volgende:
  • Contacten die u toevoegt of bewerkt, worden weergegeven in de contacten van die persoon, niet uw contacten.
  • U kunt de contacten van die persoon bewerken en verwijderen.
  • U ziet zijn contacten wanneer u zoekt in Contacten.

Als u op de naam van een andere contact klikt, worden contacten van andere gebruikers niet meer weergegeven.

Contacten zoeken waarvoor u bent gemachtigd

Als u bent gemachtigd voor veel contacten, kunt u in de contactenlijst zoeken om snel een contact te vinden. Ga als volgt te werk om gedelegeerde contacten te zoeken:

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Menu MenuEn dan Gedelegeerde contacten en klik op de naam van de persoon die de contacten aan u heeft gedelegeerd.
 4. Voer in het zoekvak bovenaan de naam of het e-mailadres van het contact in en druk op Enter.

Opmerking: Als u zoekt naar een gedelegeerd contact dat hetzelfde e-mailadres of dezelfde naam heeft als een contact in de directory, ziet u bij automatisch aanvullen de naam van het contact in de directory.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?