Een andere gebruiker toegang geven tot uw contacten

Als u Gmail gebruikt op het werk, op school of in een andere groep, kunt u andere gebruikers in uw domein toestemming geven om uw contacten te openen en te beheren. Deze gebruikers kunnen contacten toevoegen en updaten met informatie als naam, telefoonnummer en adres. Als u iemand toegang geeft tot uw contacten, geeft u diegene geen toegang tot uw e-mailaccount.

Vereisten

 • De directorybeheerder moet het delen van contacten inschakelen. Beheerders bekijken De algemene directory in- of uitschakelen voor meer informatie.
 • U kunt alleen mensen binnen uw domein machtigen voor uw contacten.
 • U en de gemachtigden moeten zijn ingelogd op een account van uw werk, school of andere groep.
 • U en de gemachtigden moeten een computer gebruiken, geen telefoon of tablet.

Uw contacten delegeren

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Menu Menu en dan Meer en dan Toegang delegeren.

  Als u Toegang delegeren niet ziet, vraagt u uw directorybeheerder het delen van contacten in te schakelen.

 4. Klik op Gemachtigde uitnodigen
 5. Voer de naam of het adres in van de persoon die u uw contacten wilt laten beheren.

  U kunt maximaal 25 namen opgeven, gescheiden door komma's.

 6. Klik op Verzenden.

De gebruikers die u uitnodigt, hebben nu toegang tot uw contacten.

Wat u kunt doen met gemachtigde contacten

Het volgende is mogelijk:

 • Nieuwe contacten toevoegen met de knop Contact maken of Nieuw contact.
 • Contacten bewerken in de lijst met gedelegeerde contacten.
 • Contacten verwijderen uit de lijst met gedelegeerde contacten.

Het volgende is niet mogelijk:

 • Contactgegevens afdrukken.
 • Contacten importeren.
 • Contacten exporteren of doorsturen.
 • Duplicaatcontacten zoeken en samenvoegen.
 • Wijzigingen ongedaan maken.
 • Labels beheren voor gemachtigde contacten, tenzij de persoon ook de toegang tot zijn Gmail delegeert. Groepslabels beheren voor gemachtigde contacten in Gmail.
 • Gemachtigde contacten automatisch laten aanvullen in Gmail of andere Google-services.

Contacten beheren waarvoor u bent gemachtigd 

Als iemand in uw organisatie u toegang geeft tot zijn contacten, kunt u deze beheren vanuit uw account.

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Menu en dan Gemachtigde contacten en klik op de naam van de persoon die u heeft gemachtigd voor zijn contacten. 

  Wanneer de naam van de persoon is geselecteerd, geldt het volgende: 
  • Contacten die u toevoegt of bewerkt, worden weergegeven in zijn contacten, niet uw contacten.
  • U kunt zijn contacten bewerken en verwijderen.
  • U ziet zijn contacten wanneer u zoekt in Contacten.
  Als u op de naam van een andere contact klikt, worden contacten van andere gebruikers niet meer weergegeven.

Contacten zoeken waarvoor u bent gemachtigd

Als u bent gemachtigd voor veel contacten, kunt u in de contactenlijst zoeken om snel een contact te vinden. Ga als volgt te werk om gemachtigde contacten te zoeken:

 1. Open Contactbeheer.
 2. Zorg dat u bent ingelogd bij Contactbeheer met uw werk- of schoolaccount.
 3. Klik linksboven op Menu en dan Gemachtigde contacten en klik op de naam van de persoon die u heeft gemachtigd voor zijn contacten.
 4. Voer in het zoekvak bovenaan de naam of het e-mailadres van het contact in en druk op Enter.

Opmerking: Als u zoekt naar een gemachtigd contact dat hetzelfde e-mailadres of dezelfde naam heeft als een contact in de directory, ziet u bij automatisch aanvullen de naam van het contact in de directory.