Jag får ett felmeddelande om Kontakter

"Gmail is temporarily unable to access your contacts"

Försök igen om några minuter medan vi arbetar med att åtgärda problemet.

Det går fortfarande att skicka e-post via Gmail genom att ange mottagarens fullständiga e-postadress.

"Can't update contact"

Om det här felmeddelandet visas kan du ha överskridit lagringsutrymmet för Kontakter. Det innebär att du kan ha sparat för många kontakter eller för många uppgifter i en kontakt.

Du kan spara upp till 25 000 kontakter eller 20 MB exklusive foton.

For each contact, you can save up to:

  • 128 KB
  • 1,024 characters per field (except "Notes")
  • 500 fields total

You can also:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?