Pridanie, presúvanie alebo importovanie kontaktov

Mená, e-mailové adresy, telefónne čísla a ďalšie informácie si môžete ukladať v Kontaktoch Google.

Kontakty uložené vo vašom účte Google sa budú synchronizovať s Kontaktmi Google a so všetkými vašimi zariadeniami s Androidom.

Pridanie kontaktu

 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google.
 2. Kliknite v ľavom hornom rohu na Vytvoriť kontakt.
 3. Zadajte informácie o kontakte.
 4. Kliknite na možnosť Uložiť.

Import kontaktov

Zo súboru
 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google.
 2. Kliknite vľavo na Viac a potom Importovať.
 3. Kliknite na Vybrať súbor.
 4. Vyberte súbor.
 5. Kliknite na možnosť Importovať.
Z účtu Gmail

1. krok: exportovanie existujúcich kontaktov z Gmailu

 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google.
 2. Kliknite vľavo na Viac a potom Exportovať.
 3. Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať.
 4. Vyberte možnosť Google CSV.
 5. Kliknite na Exportovať.
 6. Vpravo hore kliknite na svoju profilovú fotku a potom  Odhlásiť sa.

2. krok: importovanie súboru

 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google a potom sa prihláste do svojho druhého účtu Gmail.
 2. Kliknite vľavo na Viac a potom Importovať.
 3. Kliknite na Vybrať súbor.
 4. Vyberte súbor.
 5. Kliknite na možnosť Importovať.
Kontakty nemôžem importovať

Problémy sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak naraz importujete viac než 3 000 kontaktov. Ak máte viac než 3 000 kontaktov, pred importom ich rozdeľte do viacerých súborov CSV.
 • Ak ste dosiahli limit 25 000 kontaktov. Ďalšie informácie o limitoch veľkosti kontaktov
 • Ak kontakty nie sú naformátované na fungovanie s Kontaktmi Google. Skontrolujte, či sú kontakty uložené ako súbor vo formáte CSV alebo vCard.

Ovládanie automatického ukladania kontaktov

Ak niekomu odošlete správu, no nepridáte ho medzi kontakty, Kontakty Google automaticky uložia danú e‑mailovú adresu do skupiny Iné kontakty. Pri najbližšom odosielaní správy tejto osobe sa zobrazí jej e-mailová adresa.

Zastavenie automatického ukladania kontaktov, ktorým odošlete správu
 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Kliknite vpravo hore na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V časti Vytvárať kontakty a pri zadávaní automaticky dokončovať vyberte Kontakty budem pridávať ja.
 4. V dolnej časti kliknite na možnosť Uložiť zmeny.
Zobrazenie iných kontaktov, ktorým ste odoslali správu
 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google.
 2. Kliknite vľavo na Viac a potom Iné kontakty.

Poznámka: V iPhone, iPade ani zariadení s Androidom sa položka Iné kontakty nezobrazuje.

Odstránenie iných kontaktov, ktorým ste odoslali správu
 1. Prejdite v počítači do Kontaktov Google.
 2. Kliknite vľavo na Viac a potom Iné kontakty.
 3. Vyberte kontakty začiarknutím políčok vedľa príslušných mien.
 4. Vpravo hore kliknite na ViacViac a potom Odstrániť a potom Odstrániť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?