Dodawanie, przenoszenie i importowanie kontaktów

W Kontaktach Google możesz zapisywać osoby, ich adresy e-mail, numery telefonów i inne dane.

Kontakty zapisane na Twoim koncie Google są synchronizowane z Kontaktami Google i wszystkimi Twoimi urządzeniami z Androidem.

Dodawanie kontaktów

 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Utwórz kontakt.
 3. Wpisz dane kontaktu.
 4. Kliknij Zapisz.

Importowanie kontaktów

Z pliku
 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej a potem Importuj.
 3. W wyświetlonym oknie wybierz sposób importowania kontaktów.
 4. Upewnij się, że kontakty są zapisane jako plik .csv lub .vcf. Następnie kliknij Plik CSV lub vCard  a potem Wybierz plik.
 5. Kliknij Importuj.
Z konta Gmail

Krok 1. Eksportowanie istniejących kontaktów z Gmaila

 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej  a potem Eksportuj.
 3. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować.
 4. Wybierz Google CSV.
 5. Kliknij Eksportuj.
 6. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe a potem Wyloguj się.

Krok 2. Importowanie pliku

 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google i zaloguj się na inne konto Gmail.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej a potem Importuj.
 3. Kliknij Plik CSV lub vCard a potem Wybierz plik.
 4. Wybierz plik.
 5. Kliknij Importuj.
Nie mogę zaimportować kontaktów

Problemy mogą się pojawić w takich sytuacjach:

 • Importujesz ponad 3000 kontaktów naraz. Jeśli masz więcej niż 3000 kontaktów, rozdziel je przed zaimportowaniem między kilka plików CSV.
 • Został osiągnięty limit 25 000 kontaktów. Dowiedz się więcej o ograniczeniach liczby kontaktów
 • Dane nie są sformatowane odpowiednio do potrzeb Kontaktów Google. Upewnij się, że kontakty są zapisane jako plik vCard lub jako plik CSV.

Automatyczne zapisywanie osób na liście kontaktów

Jeśli wysyłasz do kogoś e-maila, ale nie masz tej osoby na liście kontaktów, Kontakty Google automatycznie zapiszą jej adres w grupie „Inne kontakty”. Następnym razem, gdy będziesz wysyłać e-maila do tej osoby, jej adres pojawi się w podpowiedziach.

Wyłączanie automatycznego zapisywania kontaktów, do których wysyłasz e-maile
 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Twórz kontakty na potrzeby autouzupełniania” wybierz opcję Chcę dodawać kontakty samodzielnie.
 4. W dolnej części okna kliknij Zapisz zmiany.
Wyświetlanie „Innych kontaktów”, do których były już wysyłane e-maile
 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej a potem Inne kontakty.

Uwaga: jeśli używasz iPhone’a, iPada lub urządzenia z Androidem, nie zobaczysz Innych kontaktów.

Usuwanie „Innych kontaktów”, do których były już wysyłane e-maile
 1. Na komputerze otwórz Kontakty Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej a potem Inne kontakty.
 3. Aby wybrać kontakty, zaznacz pola przy ich nazwach.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń a potem Usuń.