Přidání, přesun a import kontaktů

V Kontaktech Google můžete ukládat jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další údaje.

Kontakty uložené do vašeho účtu Google se synchronizují s Kontakty Google a všemi vašimi zařízeními Android.

Přidání kontaktu

 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google.
 2. Vpravo dole klikněte na Vytvořit kontakt.
 3. Zadejte kontaktní údaje.
 4. Klikněte na Uložit.

Import kontaktů

Ze souboru
 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Importovat.
 3. Zobrazí se okno, ve kterém vyberte způsob importu kontaktů.
 4. Zkontrolujte, zda máte kontakty uložené jako soubor CSV nebo VCF. Poté klikněte na Soubor CSV nebo vCard  a poté vyberte soubor.
 5. Klikněte na Importovat.
Z účtu Gmail

1. krok: Export stávajících kontaktů z Gmailu

 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Exportovat.
 3. Vyberte kontakty, které chcete exportovat.
 4. Vyberte Google CSV.
 5. Klikněte na Exportovat.
 6. Vpravo nahoře klikněte na svou profilovou fotku a poté Odhlásit se.

2. krok: Import souboru

 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google a přihlaste se pomocí účtu Gmailu.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Importovat.
 3. Klikněte na Soubor CSV nebo vCard a poté Vybrat soubor.
 4. Vyberte soubor.
 5. Klikněte na Importovat.
Kontakty nelze importovat

V těchto případech může docházet k problémům:

 • V jednu chvíli lze importovat až 3 000 kontaktů. Pokud máte více než 3 000 kontaktů, rozdělte je do několika souborů CSV a importujte je postupně.
 • Dosáhli jste limitu 25 000 kontaktů. Další informace o limitech velikosti kontaktů
 • Kontakty mají formát, který není v Kontaktech Google podporován. Zajistěte, aby kontakty byly uloženy jako soubor vCard nebo CSV.

Nastavení automatického ukládání lidí do vašich Kontaktů

Když někomu pošlete e-mail, ale nepřidáte si ho jako kontakt, Kontakty Google jeho e-mailovou adresu automaticky uloží do skupiny Další kontakty. Až budete tomuto člověku chtít napsat další e-mail, jeho adresa se zobrazí mezi návrhy.

Zabránění tomu, aby se kontakty, kterým pošlete e-mail, ukládaly automaticky
 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a poté Nastavení.
 3. V sekci „Vytvořit kontakty pro automatické dokončování“ vyberte možnost Budu přidávat kontakty sám/sama.
 4. Dole klikněte na Uložit změny.
Zobrazení Dalších kontaktů, kterým jste psali
 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Další kontakty.

Poznámka: Na iPhonu, iPadu a zařízení Android Další kontakty neuvidíte.

Smazání Dalších kontaktů, kterým jste psali
 1. Na počítači přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Další kontakty.
 3. Kontakty vyberete tak, že u nich zaškrtnete políčka.
 4. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Možnosti a poté Smazat a poté Smazat.