Import, obnovení a zálohování kontaktů

V Kontaktech Google můžete ukládat jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další údaje.

Import kontaktů

Pokud máte nějaké seznamy kontaktů, které chcete používat v Gmailu, můžete je importovat do Kontaktů Google.

Poznámka: Pokud importujete údaje kontaktu, který v Kontaktech Google už máte, stávající kontakt bude nahrazen tím importovaným.

Z účtu Yahoo, Outlook, Hotmail, AOL či jiného poskytovatele e-mailu
 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Importovat.
 3. Vyberte účet, z něhož chcete importovat.
 4. Klikněte na Souhlasím, spustit.
 5. Přihlaste se ke svému účtu.
 6. Klikněte na Souhlasím.
Z účtu Gmail

1. krok: Export stávajících kontaktů z Gmailu do souboru CSV

 1. Přejděte na starou verzi Kontaktů Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Další a poté Exportovat.
 3. Vyberte kontakty, které chcete exportovat.
 • Ve skupině Moje kontakty jsou kontakty, které jste vytvořili.
 • Ve skupině Všechny kontakty jsou kontakty, které jste vytvořili, a Další kontakty, kterým jste poslali e-mail.
 1. Vyberte Formát Google CSV.
 2. Klikněte na Exportovat.
 3. Vpravo nahoře klikněte na svou fotku a pak na Odhlásit se.

2. krok: Import souboru

 1. Přejděte na starou verzi Kontaktů Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Další a poté Importovat.
 3. Klikněte na Vybrat soubor.
 4. Vyberte soubor CSV.
 5. Klikněte na Importovat.

Z účtu Apple nebo iCloud přes Shuttlecloud

1. krok: Vygenerování hesla aplikace

 1. Přejděte na adresu Appleid.apple.com.
 2. Přihlaste se pomocí svého Apple ID a hesla.
 3. Ověřte svou identitu pomocí dvoufázového ověření.
 4. V sekci Zabezpečení vyberte možnost Vygenerovat heslo. Pokud možnost Vygenerovat heslo nevidíte, povolte dvoufázové ověření.
 5. Zadejte název hesla, například Import kontaktů Google.
 6. Zkopírujte heslo aplikace.

2. krok: Import kontaktů

 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Importovat.
 3. Vyberte účet, z něhož chcete importovat.
 4. Klikněte na Souhlasím, spustit.
 5. Přihlaste se ke svému účtu.
 6. Zadejte heslo aplikace, které jste vygenerovali.
 7. Klikněte na Souhlasím.

Potíže s importem

Potíže můžete mít z několika důvodů:

 • Importujete více než 3 000 kontaktů najednou. Pokud máte více než 3 000 kontaktů, rozdělte je do několika souborů CSV a importujte je postupně.
 • Dosáhli jste limitu 25 000 kontaktů. Další informace o limitech velikosti kontaktů.
 • Kontakty mají formát, který není v Kontaktech Google podporován.
 • Soubor obsahuje znaky, které nejsou v latince nebo sadě ASCII.

Přidání jednoho kontaktu

 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vpravo dole klikněte na ikonu pro přidání kontaktů Přidat. (Pokud ikonu Přidat nevidíte, přečtěte si, jak kontakty přidat ve starých Kontaktech.)
 3. Zadejte kontaktní údaje.
 4. Klikněte na Uložit.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud máte jednu osobu v Kontaktech Google uvedenou víckrát, můžete duplicitní záznamy sloučit.

 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Duplicitní kontakty. Pokud možnost Duplicitní kontakty nevidíte, přečtěte si, jak kontakty sloučit ve starých Kontaktech.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Sloučit vše nebo zkontrolujte jednotlivé duplicity a u každé klikněte na Sloučit.

Obnovení a export kontaktů

Obnovení kontaktů

Pokud jste kontakty smazali, synchronizovali, importovali nebo sloučili v posledních 30 dnech, můžete tyto změny vrátit a kontakty tak obnovit. 

Poznámka: Když kontakty obnovíte do stavu, v jakém byly v určitý čas (například před týdnem), kontakty, které jste mezitím přidali, zmizí. Přečtěte si, jak exportovat aktuální kontakty a později je znovu přidat.

 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Vrátit změny.
 3. Vyberte stav, do kterého chcete kontakty obnovit. 
 4. Klikněte na Potvrdit.
Export kontaktů

Pokud si kontakty chcete přidat do jiného e-mailového účtu, nejprve si je stáhněte jako soubor CSV nebo vCard. Pokud si chcete uvolnit úložný prostor, exportujte si nepotřebné kontakty a pak je smažte.

 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Kontakty vyberete tak, že u nich zaškrtnete políčka.
 3. Klepněte na Další a poté Exportovat.
 4. Pokud si chcete kontakty zazálohovat, vyberte Google CSV.
 5. Uložte soubor kliknutím na Exportovat.

Nastavení automatického ukládání lidí do vašich Kontaktů

Když někomu pošlete e-mail, ale nepřidáte si ho jako kontakt, Kontakty Google jeho e-mailovou adresu automaticky uloží do skupiny Další kontakty. Až budete tomuto člověku chtít napsat další e-mail, jeho adresa se zobrazí mezi návrhy.

Zabránění tomu, aby se kontakty, kterým pošlete e-mail, ukládaly automaticky
 1. Otevřete na počítači Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení a poté Nastavení.
 3. V sekci „Vytvořit kontakty pro automatické dokončování“ vyberte možnost „Budu přidávat kontakty sám/sama“.
 4. Dole klikněte na Uložit změny.
Zobrazení Dalších kontaktů, kterým jste psali
 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Další kontakty.

Poznámka: Na iPhonu, iPadu a zařízení Android Další kontakty neuvidíte.

Smazání Dalších kontaktů, kterým jste psali
 1. Přejděte na Kontakty Google.
 2. Vlevo klikněte na Další a poté Další kontakty.
 3. Kontakty vyberete tak, že u nich zaškrtnete políčka.
 4. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Smazat a poté Smazat. Pokud ikonu Další nevidíte, přečtěte si, jak kontakty smazat ve starých Kontaktech.