ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่มีให้ใช้งานในภาษาของคุณ แปลหน้าเว็บให้เป็นภาษาที่คุณเลือกแบบทันใจได้โดยใช้ฟีเจอร์การแปลในตัวของ Google Chrome

How is the Google AJAX API loader used?

With the Google AJAX API loader, you can use a single script tag, whether you're using a single AJAX API or multiple ones. The loader is loaded using a script tag of:

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=YOUR-KEY"></script>

Once you have the loader available, you can request additional modules using the google.load() method:
<script type="text/javascript"> 
  google.load("feeds", "1");
  google.load("search", "1");
</script>
แอป Google
เมนูหลัก
Search Help Center
false