G Suite-tjänster som stöds

Google Cloud Search har stöd för följande G Suite-tjänster i nuläget:

 • Kalender
 • global katalog för kontakter (omfattar inte personliga kontakter).
 • Drive – inklusive Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär
 • Gmail
 • Grupper
 • Keep
 • klassiska Sites
 • nya Sites

Användningsgränser för Cloud Search

 • Du kan bara söka i innehåll från organisationens domän. Innehåll som har skapats utanför organisationen och delats med dig visas inte i sökresultaten.
 • Raderade e-postmeddelanden och e-postutkast visas inte.
 • Enbart de första tusen orden i stora dokument är sökbara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?