G Suite-tjenester som støttes

Google Cloud Search støtter for tiden følgende G Suite-tjenester:

 • Kalender
 • Kontakter – global katalog (omfatter ikke personlige kontakter)
 • Disk (inkludert Dokumenter, Regneark, Presentasjoner og Skjemaer)
 • Gmail
 • Grupper
 • Keep
 • klassiske Nettsteder
 • nye Nettsteder

Bruksgrenser for Cloud Search

 • Du kan kun søke i innhold fra domenet til organisasjonen din. Innhold som er opprettet utenfor organisasjonen din og delt med deg, vises ikke i søkeresultater.
 • Slettede e-poster eller e-postutkast vises ikke.
 • I store dokumenter er det bare noen tusen ord på begynnelsen av dokumentet som er søkbare.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?