Fortsätta där du slutade

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite.

Med assistentkortet Fortsätt där du slutade kan du enkelt gå tillbaka till dokument du arbetat med tidigare. Visa snabbt dokument i Google Drive som du nyligen har läst eller redigerat, eller som har kommenterats av någon annan.

  1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

    Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

  2. Välj kortet Fortsätt där du slutade.
  3. Klicka på Visa mer för att visa alla objekt om det finns fler än tre.
  4. Klicka på ett objekt för att öppna dokumentet i Drive.
  5. Klicka på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?