Chuẩn bị cho các cuộc họp hôm nay

Tính năng này có sẵn cho G Suite.

Bạn có thể sử dụng thẻ cuộc họp trên trang chủ Cloud Search để chuẩn bị cho các sự kiện trong ngày của mình. Định dạng của thẻ khác nhau tùy vào thời điểm bạn xem thẻ, trong mối tương quan với thời điểm bắt đầu cuộc họp trong Lịch Google. Ví dụ: bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau nếu cuộc họp chưa bắt đầu chứ không phải là khi cuộc họp đã kết thúc. Bạn sẽ không thấy thẻ cho các cuộc họp bạn từ chối tham dự.

Chọn một hành động từ thẻ cuộc họp

Từ thẻ, bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

Tham gia cuộc gọi điện video

Tùy chọn này có trong các thẻ dành cho những cuộc họp đang và sẽ diễn ra, nếu tổ chức của bạn đã bật Google Hangouts.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Gọi điện video.
  Hangouts sẽ mở tại nơi bạn có thể tham gia cuộc họp.
Thay đổi câu trả lời
 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Bên cạnh Tham dự?, nhấp vào câu trả lời của bạn.
  • Nếu trước đó bạn đã trả lời, bạn sẽ thấy câu trả lời hiện tại của mình. Nhấp hoặc Có thể để thay đổi câu trả lời của bạn.
  • Nếu trước đó bạn chưa trả lời, hãy nhấp vào , Không hoặc Có thể. Nếu nhấp vào Không, bạn sẽ không thấy thẻ sau khi làm mới trang chủ.

Bạn không thể thay đổi câu trả lời cho các cuộc họp mình tạo mà không có khách nào được mời.

Gửi email cho khách
Gửi email cho tất cả khách
 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Email.
  • Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào Hiển thị thêm. Sau đó, trong phần Khách, nhấp vào Gửi email cho khách.
 4. Trong cửa sổ Gmail mở ra, nhập nội dung email của bạn. Chủ đề của email là tên của cuộc họp.
 5. Nhấp vào Gửi.
 6. Nhấp vào Quay lại Quay lại để quay lại trang chủ.
Gửi email tới từng khách riêng lẻ
 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào Hiển thị thêm.
 4. Trong phần Khách, bên cạnh người bạn muốn gửi email, nhấp Email.
 5. Trong cửa sổ Gmail mở ra, nhập nội dung email của bạn. Chủ đề của email là tên của cuộc họp.
 6. Nhấp vào Gửi.
 7. Nhấp vào Quay lại Quay lại để quay lại trang chủ.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn chưa bật Gmail hoặc Inbox, bạn sẽ nhận được liên kết mailto.

Chỉnh sửa trong Lịch

Bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với cuộc họp nếu bạn là người tổ chức cuộc họp hoặc có quyền sửa đổi.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào Hiển thị thêm.
 4. Ở dưới cùng, nhấp vào Chỉnh sửa trong Lịch.
  Sự kiện sẽ mở trong Lịch Google nơi bạn có thể thực hiện các thay đổi.
 5. Nhấp Lưu.
Thẻ trợ giúp không được hỗ trợ trên các trình duyệt dành cho thiết bị di động. Cài đặt ứng dụng Cloud Search trên thiết bị di động của bạn.

Xem lịch biểu cho ngày hôm nay

Bạn muốn có một bản tóm tắt nhanh về tất cả các cuộc họp trong ngày? Từ thẻ cuộc họp, bạn có thể chuyển tới lịch trình của tất cả các cuộc họp trong ngày. Bạn thậm chí có thể xem các khoảng thời gian rảnh khi bạn không có bất kỳ cuộc họp nào.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Chuyển tới thẻ cuộc họp.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào Hiển thị thêm.
  Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy lịch trình của tất cả các cuộc họp trong ngày. Bạn cũng sẽ thấy bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào, một giờ hoặc hơn, khi bạn không có cuộc họp.
 4. (Tùy chọn) Để xem thông tin chi tiết về một cuộc họp cụ thể, nhấp vào cuộc họp đó trong lịch trình.
  Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về cuộc họp đã chọn.
 5. Nhấp vào Quay lại Quay lại để quay lại trang chủ.

Tại sao Cloud Search lại đề xuất nội dung cụ thể

Google Cloud Search đề xuất nội dung cho bạn dựa trên thông tin từ các dịch vụ của G Suite. Bạn sẽ thấy nội dung liên quan tới sự kiện trên Lịch như:

 • Các tài liệu được đính kèm với sự kiện
 • Các tài liệu được đề cập trong mô tả cuộc họp
 • Các tài liệu liên quan tới cuộc họp
 • Các email về cuộc họp từ những khách được mời

Bạn chỉ có thể mở nội dung mà mình có quyền xem. Cloud Search tuân theo cùng một mô hình chia sẻ được sử dụng trên các dịch vụ của G Suite. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể mở nội dung mà mình có quyền truy cập, chẳng hạn như các tài liệu:

 • Do bạn sở hữu
 • Được chia sẻ trực tiếp với bạn
 • Được chia sẻ với nhóm trong đó có bạn
 • Được chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn

Nếu ai đó đính kèm tài liệu riêng tư vào sự kiện trên Lịch hoặc liên kết tới một tài liệu riêng tư từ mô tả cuộc họp, bạn sẽ thấy biểu tượng Khóa Khóa. Bạn không thể mở tài liệu riêng tư cho tới khi chủ sở hữu chia sẻ tài liệu với bạn. Tìm hiểu về cách yêu cầu quyền mở tệp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?