Förbereda dagens möten

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite.

Med hjälp av möteskortet på startsidan i Cloud Search kan du förbereda dagens händelser. Kortets format varierar beroende på när du visar det i förhållande till när dina möten börjar i Google Kalender. Det visas till exempel andra alternativ om ett möte inte har startat än om det redan är över. Inga kort visas för möten som du har tackat nej till.

Välja en åtgärd i möteskortet

I kortet kan du göra följande:

Gå med i videosamtal

Det här alternativet är tillgängligt i kort för pågående och framtida möten om Google Hangouts är aktiverat i organisationen.

 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Videosamtal "" uppe till höger.
 4. När du är klar trycker du på Avsluta samtal Call end icon.
Ändra ditt svar
 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på ditt svar bredvid Delta?.
  • Om du har svarat tidigare visas ditt valda svar. Tryck på Ja eller Kanske för att ändra ditt svar.
  • Om du inte har svarat tidigare trycker du på Ja, Nej eller Kanske. Om du trycker på Nej visas inte kortet igen efter att startsidan har uppdaterats.

Du kan inte ändra ditt svar för möten du skapar utan inbjudna gäster.

Skicka e-post till gäster
Skicka e-post till alla gäster
 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Visa mer.
 4. I avsnittet Gäster trycker du på E-post "".
 5. Skriv meddelandet i Gmail-fönstret som öppnas. Ämnet för e-postmeddelandet är namnet på mötet.
 6. Tryck på Skicka "".
 7. Tryck på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.
Skicka e-post till enskilda gäster
 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Visa mer.
 4. I avsnittet Gäster trycker du på Mer "" bredvid den person som du vill skicka e-post till.
 5. Tryck på Skicka e-post.
 6. Skriv meddelandet i Gmail-fönstret som öppnas. Ämnet för e-postmeddelandet är namnet på mötet.
 7. Tryck på Skicka "".
 8. Tryck på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.

Obs! Om Gmail eller Inbox ännu inte har aktiverats i din organisation får du en mailto-länk i stället.

Starta en konversation med en gäst
 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Visa mer.
 4. I avsnittet Gäster trycker du på Mer "" bredvid den person som du vill kontakta.
 5. Tryck på Starta en konversation.
 6. I Hangouts-fönstret som öppnas skriver du ditt meddelande eller trycker på Videosamtal "".
 7. När du är klar trycker du på Tillbaka "" för att återgå till kortet.
Redigera i kalendern

Du kan göra ändringar i mötet om du är mötesarrangör eller har behörighet att ändra mötet.

 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Visa mer.
 4. Tryck på Redigera i kalendern längst ned till höger.
  Händelsen öppnas i Google Kalender så att du kan göra ändringar.
 5. Tryck på Spara.

Visa dagens schema

I möteskortet kan du öppna en tidslinje över alla dagens möten. Du kan också se luckor i schemat när du inte har något inbokat.

 1. Öppna Cloud Search-appen "".
 2. Öppna möteskortet.
 3. Tryck på Dagens möten.
  En tidslinje visas över alla dagens möten. Du kan också se luckor i schemat när du inte har något inbokat på en timme eller mer.
 4. (Valfritt) Om du vill se information om ett specifikt möte trycker du på det på tidslinjen.
 5. Tryck på Tillbaka "" för att återgå till tidslinjen eller startsidan.

Därför rekommenderar Cloud Search visst innehåll

Google Cloud Search rekommenderar innehåll för dig utifrån information från dina G Suite-tjänster. Du ser innehåll som är relaterat till kalenderhändelsen, till exempel:

 • dokument som är bifogade i händelsen
 • dokument som nämns i mötesbeskrivningen
 • dokument som är relaterade till mötet
 • e-postmeddelanden om mötet från inbjudna gäster.

Du kan bara öppna innehåll du har behörighet att se. Cloud Search följer samma delningsmodell som används i G Suite-tjänster. Det innebär att du bara kan öppna innehåll du har åtkomst till, alltså dokument som

 • ägs av dig
 • delas direkt med dig
 • delas med en grupp du tillhör
 • delas med alla i din organisation.

Om någon bifogar ett privat dokument i kalenderhändelsen eller länkar till ett privat dokument från en mötesbeskrivning visas ett lås "". Du kan inte öppna ett privat dokument förrän ägaren har delat det med dig. Läs mer om att be om behörighet att öppna filen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?