Förbereda dagens möten

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite.

Med hjälp av möteskortet på startsidan i Cloud Search kan du förbereda dagens händelser. Kortets format varierar beroende på när du visar det i förhållande till när dina möten börjar i Google Kalender. Det visas till exempel andra alternativ om ett möte inte har startat än om det redan är över. Inga kort visas för möten som du har tackat nej till.

Välja en åtgärd i möteskortet

I kortet kan du göra följande:

Gå med i videosamtal

Det här alternativet är tillgängligt i kort för pågående och framtida möten om Google Hangouts är aktiverat i organisationen.

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Klicka på "" i det övre högra hörnet.
  Hangouts öppnas så att du kan ansluta till mötet.
Ändra ditt svar
 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Klicka på ditt svar bredvid Delta?.
  • Om du har svarat tidigare visas ditt valda svar. Klicka på Ja eller Kanske för att ändra svaret.
  • Klicka på Ja, Nej eller Kanske om du inte har svarat tidigare. Om du klickar på Nej visas inte kortet igen när startsidan har uppdaterats.

Du kan inte ändra ditt svar för möten du skapar utan inbjudna gäster.

Skicka e-post till gäster
Skicka e-post till alla gäster
 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på "" i det övre högra hörnet.
  • Klicka på Visa mer längst ned till höger. Klicka sedan på Skicka e-post till gäster under Gäster.
 4. Skriv meddelandet i Gmail-fönstret som öppnas. Ämnet för e-postmeddelandet är namnet på mötet.
 5. Klicka på Skicka.
 6. Klicka på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.
Skicka e-post till enskilda gäster
 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Klicka på Visa mer längst ned till höger.
 4. I avsnittet Gäster klickar du på "" bredvid den person som du vill skicka e-post till.
 5. Skriv meddelandet i Gmail-fönstret som öppnas. Ämnet för e-postmeddelandet är namnet på mötet.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Klicka på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.

Obs! Om Gmail eller Inbox ännu inte har aktiverats i din organisation får du en mailto-länk i stället.

Redigera i kalendern

Du kan göra ändringar i mötet om du är mötesarrangör eller har behörighet att ändra mötet.

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Klicka på Visa mer längst ned till höger.
 4. Klicka på Redigera i kalendern längst ned.
  Händelsen öppnas i Google Kalender så att du kan göra ändringar.
 5. Klicka på Spara.
Assistentkort stöds inte i mobila webbläsare. Installera appen Cloud Search på den mobila enheten.

Visa dagens schema

Vill du ha en snabb översikt över alla dagens möten? I möteskortet kan du öppna en tidslinje över alla dagens möten. Du kan också se luckor i schemat när du inte har något inbokat.

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Öppna möteskortet.
 3. Klicka på Visa mer längst ned till höger.
  Till höger visas en tidslinje över alla dina möten för dagen. Du kan också se luckor i schemat när du inte har något inbokat på en timme eller mer.
 4. (Valfritt) Om du vill se information om ett specifikt möte klickar du på det i tidslinjen.
  Till vänster visas information om det valda mötet.
 5. Klicka på Tillbaka "" när du vill återgå till startsidan.

Därför rekommenderar Cloud Search visst innehåll

Google Cloud Search rekommenderar innehåll för dig utifrån information från dina G Suite-tjänster. Du ser innehåll som är relaterat till kalenderhändelsen, till exempel:

 • dokument som är bifogade i händelsen
 • dokument som nämns i mötesbeskrivningen
 • dokument som är relaterade till mötet
 • e-postmeddelanden om mötet från inbjudna gäster.

Du kan bara öppna innehåll du har behörighet att se. Cloud Search följer samma delningsmodell som används i G Suite-tjänster. Det innebär att du bara kan öppna innehåll du har åtkomst till, alltså dokument som

 • ägs av dig
 • delas direkt med dig
 • delas med en grupp du tillhör
 • delas med alla i din organisation.

Om någon bifogar ett privat dokument i kalenderhändelsen eller länkar till ett privat dokument från en mötesbeskrivning visas ett lås "". Du kan inte öppna ett privat dokument förrän ägaren har delat det med dig. Läs mer om att be om behörighet att öppna filen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?