Przygotowywanie się na dzisiejsze spotkania

Ta funkcja jest dostępna w Google Workspace.

Karta spotkania na stronie głównej Cloud Search pomoże Ci przygotować się do wydarzeń w danym dniu. Format karty zależy od tego, kiedy ją przeglądasz – przed spotkaniami zaplanowanymi w Kalendarzu Google, po nich czy w ich trakcie. Na przykład inne opcje będą wyświetlane dla spotkania, które się jeszcze nie rozpoczęło, a inne dla spotkania zakończonego. Ta karta nie jest wyświetlana dla spotkań, które zostały odrzucone.

Wybór czynności na karcie spotkania

Na tej karcie możesz wykonywać następujące czynności:

Dołączanie do rozmowy wideo

Ta opcja jest dostępna na kartach bieżących i przyszłych spotkań, jeśli w Twojej organizacji włączono Google Hangouts.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. W prawym górnym rogu strony kliknij "".
  Otworzy się aplikacja Hangouts, w której możesz dołączyć do spotkania.
Zmiana swojej odpowiedzi
 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. Obok Bierzesz udział? kliknij wybraną odpowiedź.
  • Zobaczysz tutaj swoją poprzednią odpowiedź. Kliknij Tak lub Być może, aby zmienić swoją odpowiedź.
  • Jeśli chcesz udzielić odpowiedzi po raz pierwszy, kliknij Tak, Nie lub Być może. Jeśli klikniesz Nie, po odświeżeniu strony głównej karta spotkania nie będzie wyświetlana.

Nie możesz zmieniać odpowiedzi w przypadku spotkań, które zostały przez Ciebie utworzone bez zaproszonych gości.

Wysyłanie e-maila do gości
Wysyłanie e-maila do wszystkich gości
 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • W prawym górnym rogu strony kliknij "".
  • W prawym dolnym rogu kliknij Pokaż więcej. Następnie w sekcji Goście kliknij Wyślij e-maila do gości.
 4. W wyświetlonym oknie Gmaila wpisz treść wiadomości. Temat e-maila to nazwa spotkania.
 5. Kliknij Wyślij.
 6. Kliknij strzałkę wstecz "", aby powrócić do strony głównej.
Wysyłanie e-maila do poszczególnych gości
 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Pokaż więcej.
 4. W sekcji Goście kliknij "" obok osoby, do której chcesz wysłać e-maila.
 5. W wyświetlonym oknie Gmaila wpisz treść wiadomości. Temat e-maila to nazwa spotkania.
 6. Kliknij Wyślij.
 7. Kliknij strzałkę wstecz "", aby powrócić do strony głównej.

Uwaga: jeśli w Twojej organizacji nie włączono Gmaila lub Inboxa, wyświetli się link do wysłania wiadomości (mailto).

Edycja w Kalendarzu

Zmiany w spotkaniu możesz wprowadzać, jeśli jesteś jego organizatorem lub masz uprawnienia do modyfikowania.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Pokaż więcej.
 4. Na dole strony kliknij Edytuj w Kalendarzu.
  Wydarzenie otworzy się w Kalendarzu Google, gdzie możesz wprowadzić zmiany.
 5. Kliknij Zapisz.
Karty asystenta nie są obsługiwane w przeglądarkach mobilnych. Zainstaluj aplikację Cloud Search na urządzeniu mobilnym.

Wyświetlanie planu dnia

Chcesz wyświetlić krótkie podsumowanie wszystkich swoich dzisiejszych spotkań? Z karty spotkania możesz przejść do osi czasu zawierającej wszystkie spotkania w danym dniu. Widoczne są też przedziały czasu, w których nie zaplanowano żadnych spotkań.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Otwórz kartę spotkania.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Pokaż więcej.
  Po prawej stronie wyświetlona będzie oś czasu zawierająca wszystkie spotkania w danym dniu. Widoczne są też przedziały czasu (godzinne lub dłuższe), w których nie zaplanowano żadnych spotkań.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić szczegóły danego spotkania, kliknij to spotkanie na osi czasu.
  Po lewej stronie wyświetlą się szczegóły wybranego spotkania.
 5. Kliknij strzałkę wstecz "", aby powrócić do strony głównej.

Dlaczego Cloud Search poleca określone treści?

Google Cloud Search poleca Ci treści na podstawie informacji uzyskanych z Twoich usług Google Workspace. Możesz zobaczyć treści dotyczące wydarzeń z kalendarza, np:

 • dokumenty dołączone do wydarzenia,
 • dokumenty wymienione w opisie spotkania,
 • dokumenty związane ze spotkaniem,
 • e-maile dotyczące spotkania otrzymane od zaproszonych gości.

Możesz otwierać tylko te treści, do wyświetlania których masz uprawnienia. Cloud Search korzysta z tego samego modelu udostępniania, który jest stosowany w usługach Google Workspace. Oznacza to, że możesz otwierać tylko te treści, do których masz dostęp, np. dokumenty:

 • których jesteś właścicielem;
 • które zostały udostępnione bezpośrednio Tobie;
 • które zostały udostępnione grupie, do której należysz;
 • które zostały udostępnione wszystkim osobom w organizacji.

Jeśli ktoś dołączy prywatny dokument do wydarzenia z Kalendarza lub doda link do prywatnego dokumentu wymienionego w opisie spotkania, zobaczysz ikonę kłódki "". Nie możesz otworzyć prywatnego dokumentu, dopóki właściciel Ci go nie udostępni. Dowiedz się więcej o proszeniu o pozwolenie na otwarcie pliku.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false