Använd Cloud Search med en skärmläsare

Google Cloud Search fungerar med skärmläsningsprogram så att du kan navigera bland dina sökresultat och assistentkort.

Cloud Search är kompatibelt med följande kombinationer av skärmläsare och webbläsare:

Operativsystem Skärmläsare Webbläsare
Chrome OS ChromeVox Google Chrome
Mac VoiceOver Google Chrome
Microsoft® Windows® JAWS Mozilla® Firefox®, Google Chrome
Microsoft® Windows® NVDA Mozilla® Firefox®, Google Chrome

Search in Cloud Search

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. När sidan laddas är ditt fokus i sökrutan. Skriv din sökfråga, exempelvis namnet på en person eller ett dokument.
 3. Medan du skriver visas anpassade förslag. Använd nedåtpilen för att gå igenom förslagen och tryck sedan på Retur för att välja ett förslag.
  Sökresultaten visas under sökrutan. Varje resultat har en rubrik med namnet följt av flera uppgifter, exempelvis innehållstyp.
 4. (Valfritt) Om du vill filtrera dina sökresultat flyttar du fokus till navigeringslänkarna efter sökrutan. Välj exempelvis Gmail om du enbart vill söka i e-posten.
 5. Navigera bland resultaten med skärmläsarens kommandon för nästa och föregående rubrik eller använd upp- och nedpilarna.
 6. Öppna ett sökresultat genom att trycka på Retur.

På vissa skärmläsare kan du återgå till sökrutan var du än är på sökresultatsidan genom att börja skriva. Det du skriver läggs till i slutet av den aktuella sökfrågan.

Filtrera sökresultaten

Överst på resultatsidan kan du förfina dina sökresultat genom att välja filter. De här filtren begränsar resultaten beroende på typ av innehåll och andra kriterier. Till exempel kan du välja filter för att enbart visa dokument i Google Dokument som har redigerats under den senaste veckan eller enbart e-postmeddelanden som du har skickat.

 1. På resultatsidan flyttar du fokus till navigeringslänkarna efter sökrutan.
 2. Tryck på Retur och välj ett filter som Drive eller Gmail. Sidan visar bara resultat som matchar filtret.
 3. (Valfritt) Om du vill filtrera resultaten ännu mer navigerar du till Sökverktyg efter filtren och trycker på Retur.
 4. Tryck på Tabb om du vill utforska listrutorna och tryck sedan på Retur för att välja:
  • När som helst om du vill filtrera efter en annan tidsram som Senaste veckan.
  • Allt om du vill filtrera efter ägande, antingen ”allt” (någon annan) eller ”Ägs av mig”.
  • Alla typer om du vill att filtrera efter innehållstyp, som Dokument, PDF eller bilder.

Om du vill rensa filtret och återgå till den fullständiga resultatlistan navigerar du till alternativet Rensa efter sökverktygen.

Om du vill byta filter, exempelvis välja Kalender istället för Gmail, trycker du på Escape för att återgå till sökrutan och trycker sedan på Tabb tills du kommer till filtret.

Använd assistentkort på startsidan

Assistentkort visas på din startsida för Cloud Search för att hjälpa dig att organisera och förbereda arbetsdagen. Du ser anpassad information i god tid, exempelvis dina bokade möten i Google Kalender och dokument som du nyss har jobbat med.

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. När sidan laddas finns assistentkorten under sökrutan. Navigera till assistentkorten med skärmläsarens kommandon för nästa och föregående rubrik eller tryck på Tabb för att gå igenom avsnitten på ett kort.
 3. Om du vill öppna ett rekommenderat dokument trycker du på Retur.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?