Korzystanie z Cloud Search przy użyciu czytnika ekranu

Google Cloud Search współpracuje z czytnikami ekranu, dzięki czemu możesz ich używać do poruszania się po wynikach wyszukiwania i kartach asystenta.

Cloud Search obsługuje takie kombinacje komputerowych czytników ekranów i przeglądarek:

System operacyjny Czytnik ekranu Przeglądarka
Chrome OS ChromeVox Google Chrome
Mac VoiceOver Google Chrome
Microsoft® Windows® JAWS Mozilla® Firefox®, Google Chrome
Microsoft® Windows® NVDA Mozilla® Firefox®, Google Chrome

Wyszukiwanie w Cloud Search

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Po załadowaniu strony zaznaczenie znajduje się w polu wyszukiwania. Wpisz wyszukiwane słowa, na przykład nazwę użytkownika lub tytuł dokumentu.
 3. Podczas pisania zobaczysz spersonalizowane sugestie. Naciskając strzałkę w dół, możesz przechodzić między tymi sugestiami. Aby wybrać jedną z nich, naciśnij Enter.
  Wyniki wyszukiwania są wyświetlane pod polem wyszukiwania. Każdy wynik zawiera nagłówek z nazwą i innymi informacjami, takimi jak rodzaj treści.
 4. (Opcjonalnie) Aby filtrować wyniki wyszukiwania, przenieś zaznaczenie do linków nawigacyjnych za polem wyszukiwania. Możesz na przykład wybrać Poczta, aby szukać tylko w e-mailach.
 5. Do poruszania się po wynikach wyszukiwania używaj poleceń czytnika ekranu służących do przechodzenia do następnego i poprzedniego nagłówka lub strzałek w górę i w dół.
 6. Aby otworzyć wynik wyszukiwania, naciśnij Enter.

W przypadku niektórych czytników ekranu możesz powrócić do pola wyszukiwania z dowolnego miejsca na stronie wyników przez rozpoczęcie pisania. Wpisany tekst zostanie dodany na końcu bieżącego zapytania.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Możesz doprecyzować swoje wyszukiwanie, korzystając z filtrów dostępnych u góry strony. Te filtry pozwalają zawęzić wyniki na podstawie typu treści i innych kryteriów. Możesz na przykład wybrać filtry, które wyświetlają tylko Dokumenty Google edytowane w ubiegłym tygodniu albo tylko e-maile wysłane przez Ciebie.

 1. Na stronie wyników przenieś zaznaczenie do linków nawigacyjnych za polem wyszukiwania.
 2. Naciśnij Enter, aby wybrać filtr, taki jak Dysk lub Poczta. Na stronie zostaną wyświetlone tylko te wyniki, które pasują do wybranego filtra.
 3. (Opcjonalnie) Aby jeszcze dokładniej filtrować wyniki, przejdź na Narzędzia wyszukiwania za filtrami i naciśnij Enter.
 4. Naciskaj Tab, aby przejrzeć listy. Naciśnij Enter, aby wybrać jedną z nich:
  • Dowolny czas, aby filtrować wyniki według przedziału czasu, takiego jak „Ostatni tydzień”;
  • Wszystko, aby filtrować według własności, na przykład „Wszystko” pokazuje pliki należące do dowolnych osób, a „Moje” pozwala wyświetlić Twoje pliki;
  • Dowolny typ, aby filtrować wyniki według typu danych, takiego jak Dokumenty, pliki PDF i pliki graficzne.

Aby wyczyścić filtr i powrócić do pełnej listy wyników, przejdź do opcji Wyczyść za narzędziami wyszukiwania.

Jeśli chcesz zmienić filtr, na przykład wybrać Kalendarz zamiast Poczty, naciśnij Escape, aby powrócić do pola wyszukiwania, a następnie naciskaj Tab, aż znajdziesz odpowiedni filtr.

Korzystanie z kart asystenta na stronie głównej

Na stronie głównej Cloud Search są dostępne karty asystenta, które ułatwiają organizację i przygotowywanie się do pracy. Zawierają one odpowiednio dostosowane informacje, takie jak zaplanowane spotkania w Kalendarzu Google czy ostatnio otwierane dokumenty.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Gdy strona zostanie załadowana, karty asystenta pojawią się pod polem wyszukiwania. Do poruszania się po kartach asystenta używaj poleceń czytnika ekranu służących do przechodzenia do następnego i poprzedniego nagłówka. Aby natomiast przechodzić do kolejnych sekcji karty, naciskaj Tab.
 3. Aby otworzyć polecany dokument, naciśnij Enter.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false