Gửi phản hồi

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn nếu có vấn đề không ổn hoặc bạn có yêu cầu hoặc đề xuất về tính năng. Gửi phản hồi là cách tốt nhất để giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng và xác định vấn đề.

  1. Mở ứng dụng Cloud Search Cloud Search.
  2. Ở góc trên cùng của trang tìm kiếm, nhấn vào Menu Trình đơn sau đó Phản hồi.
  3. (Tùy chọn) Để chọn một tài khoản khác, hãy sử dụng danh sách Từ thả xuống.
  4. Viết mô tả chi tiết về vấn đề hoặc đề xuất.
  5. (Tùy chọn) Để gửi ảnh chụp màn hình và nhật ký, hãy chọn hộp ảnh chụp màn hìnhnhật ký hệ thống.
  6. Nhấn vào Gửi Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?