Gửi phản hồi

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn nếu có vấn đề không ổn hoặc bạn có yêu cầu hoặc đề xuất về tính năng. Gửi phản hồi là cách tốt nhất để giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng và xác định vấn đề.

 1. Mở ứng dụng Cloud Search Cloud Search.
 2. Ở góc trên cùng của trang chủ, nhấn vào Trợ giúp Trợ giúp sau đó Gửi phản hồi.
 3. (Tùy chọn) Để chọn một tài khoản khác, hãy sử dụng danh sách Từ thả xuống.
 4. Viết mô tả chi tiết về vấn đề hoặc đề xuất.
 5. (Tùy chọn) Để gửi ảnh chụp màn hình, hãy chọn hộp Bao gồm ảnh chụp màn hình và nhật ký.
 6. Nhấn vào Gửi Gửi.

Hướng dẫn dành cho các trình duyệt trên thiết bị di động, chẳng hạn như Chrome hoặc Safari

 1. Truy cập cloudsearch.google.com.
 2. Ở góc trên cùng của trang chủ, nhấn vào Thêm Xem thêm sau đó Gửi phản hồi.
 3. Trong cửa sổ bật lên, viết mô tả chi tiết về vấn đề hoặc đề xuất.
 4. (Tùy chọn) Để gửi ảnh chụp màn hình, chọn hộp Tự động bao gồm ảnh chụp màn hình của toàn bộ trang.
 5. Nhấn Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?