Skicka feedback

Vi vill höra från dig om något inte fungerar eller om du har en begäran om eller ett förslag på en funktion. Att skicka feedback är det bästa sättet att hjälpa oss prioritera funktioner och identifiera problem.

  1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

    Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

  2. Klicka på Feedback längst upp till höger på startsidan "".
  3. I popup-fönstret skriver du en detaljerad beskrivning av problemet eller förslaget och klickar på Nästa.
  4. Klicka och dra markören för att markera det aktuella området på sidan och klicka på Nästa.
  5. Klicka på Skicka.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?