Cài đặt ứng dụng Cloud Search dành cho thiết bị di động

Tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động để sử dụng Google Cloud Search khi bạn đang di chuyển.

  1. Tải ứng dụng Google Cloud Search xuống từ Google Play.
  2. Nhấn vào Cài đặt sau đó Chấp nhận.
  3. Đăng nhập vào tài khoản G Suite (Tài khoản Google đã được thiết lập thông qua cơ quan của bạn).
Nếu bạn sử dụng thiết bị chạy Android 5.0+ Lollipop và tài khoản G Suite có trong hồ sơ công việc của bạn, bạn cần tải xuống ứng dụng Cloud Search xuống từ cửa hàng Managed Google Play managed Google Play store. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu thêm về hồ sơ công việc hoặc liên hệ với quản trị viên quản lý tài khoản Google của tổ chức.

Hướng dẫn dành cho các trình duyệt trên thiết bị di động, chẳng hạn như Chrome hoặc Safari®

  1. Tải ứng dụng Google Cloud Search xuống từ Google Play.
  2. Nhấp Cài đặt.
  3. Từ danh sách Chọn thiết bị thả xuống, chọn một thiết bị.
  4. Nhấp vào Cài đặt sau đó OK.
  5. Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản G Suite của mình (Tài khoản Google đã được thiết lập thông qua cơ quan của bạn).

Khắc phục sự cố

Tôi không thể mở ứng dụng Cloud Search
Nếu ứng dụng không mở khi bạn nhấn Cloud Search, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản G Suite.
Tôi mở được ứng dụng nhưng không nhận được kết quả nào
Nếu bạn mở được ứng dụng nhưng không nhận được kết quả nào, hãy liên hệ với quản trị viên quản lý Tài khoản Google của bạn. Để bạn có thể sử dụng ứng dụng Cloud Search, quản trị viên phải bật dịch vụ Cloud Search cho tổ chức của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?