Sử dụng nội dung đề xuất được tùy chỉnh cho riêng bạn

Khi nhập một truy vấn tìm kiếm vào Google Cloud Search, bạn có thể thấy các nội dung đề xuất để tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm của mình. Các nội dung đề xuất tùy chỉnh này giúp bạn tìm chính xác thông tin mà bạn đang tìm kiếm nhanh hơn.

SuggestionsChọn một nội dung đề xuất để xem kết quả cho truy vấn đó.

Nội dung đề xuất tìm kiếm

Nội dung đề xuất mà bạn thấy được dựa trên thông tin từ các nguồn dữ liệu của tổ chức bạn và các lần tìm kiếm bạn đã thực hiện trước đây nếu hoạt động tìm kiếm của bạn được lưu.

Google lưu các nội dung bạn tìm kiếm khi sử dụng Cloud Search và bật hoạt động tài khoản của bạn. Bạn có thể tạm dừng hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào.

Đề xuất người

Nội dung đề xuất có thể bao gồm tên của những người trong tổ chức của bạn. Hãy bắt đầu nhập tên của người nào đó và bạn sẽ thấy các nội dung đề xuất tùy chỉnh dựa trên hoạt động tìm kiếm, các địa chỉ liên hệ nội bộ từ email và Thư mục chung của bạn.

Bạn chỉ thấy kết quả từ tổ chức của mình

Để xem kết quả từ web công cộng, ở cuối nội dung đề xuất, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm web Tìm kiếm trên web hoặc nhấn vào Shift+Enter.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?