Giới thiệu về các kết quả của Cloud Search

Dùng Google Cloud Search để tìm thông tin bạn cần từ các nguồn mà bạn sử dụng hằng ngày khi làm việc. Bạn có thể tìm trong các dịch vụ của G Suite, chẳng hạn như Gmail, Drive, và các nguồn dữ liệu khác mà tổ chức của bạn cho phép bạn truy cập. Các kết quả tìm kiếm sẽ đến từ nội dung trong miền của tổ chức bạn khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google cơ quan hay trường học của mình.

Cloud Search tôn trọng các tùy chọn cài đặt quyền của bạn

Đối với G Suite, Cloud Search tuân theo cùng một mô hình chia sẻ dùng trong các dịch vụ của G Suite. Kết quả mà bạn thấy được dựa trên các tùy chọn cài đặt chia sẻ mà bạn đã đặt cho các dịch vụ khác của G Suite, chẳng hạn như Gmail, Drive và Sites. Ví dụ: chỉ bạn, những người và các nhóm trong trường Tới, CcBcc mới thấy kết quả đến từ Gmail của bạn.

Đối với nội dung không phải của G Suite, kết quả tìm kiếm bạn thấy được dựa trên mô hình chia sẻ do tổ chức của bạn thiết lập.

Bạn thấy có gì đó không ổn? Hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt quyền của nội dung để đảm bảo nội dung đó được chia sẻ theo cách phù hợp hoặc hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Tìm hiểu về trang kết quả Cloud Search

1. Thanh công cụ

Cloud Search Nhấp để quay lại trang chủ Cloud Search.

Trợ giúp Nhấp để nhận trợ giúp.

Feedback Nhấp để gửi phản hồi.

Cài đặt Nhấp để thay đổi tùy chọn cài đặt của bạn.

2. Bộ lọc thanh menu
 • Bộ lọc nguồn dữ liệu—Để giới hạn kết quả tìm kiếm của bạn ở một nguồn dữ liệu cụ thể, hãy nhấp vào tên nguồn dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn xem email, hãy nhấp vào Thư. Để xem các nguồn khác, hãy nhấp vào Thêm.
 • Bộ lọc cho G Suite—Nhấp vào Công cụ tìm kiếm để xem thêm các bộ lọc nâng cao, chẳng hạn như Mọi lúc hoặc Mọi loại. Bạn có thể lọc các mục như chủ sở hữu, khoảng thời gian hoặc loại nội dung.
 • Bộ lọc cho các nguồn không phải G Suite—Đối với các nguồn dữ liệu không phải G Suite, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Bộ lọc. Từ bảng điều khiển xuất hiện ở bên phải, hãy chọn một hoặc nhiều bộ lọc. Bạn sẽ thấy những bộ lọc này nếu tổ chức của bạn đã thiết lập.

Tìm hiểu cách lọc kết quả tìm kiếm của bạn.

3. Kết quả tìm kiếm

Mọi kết quả tìm kiếm đều có 4 phần:

 • Tiêu đề—Dòng đầu tiên của mọi kết quả tìm kiếm là tiêu đề. Nếu tiêu đề có màu lam, bạn có thể nhấp vào tiêu đề đó để mở nội dung. Nếu tiêu đề không có màu lam thì không có đường dẫn liên kết nào đến nội dung.
 • Loại nội dung—Dòng thứ hai của kết quả hiển thị loại nội dung hoặc tên nguồn dữ liệu. Bên cạnh tiêu đề, bạn cũng sẽ thấy một biểu tượng cho biết loại nội dung. Ví dụ: biểu tượng Email cho biết kết quả thuộc một chuỗi email, còn biểu tượng Non-G Suite result cho biết mục này xuất phát từ nguồn của bên thứ ba.
 • Mô tả ngắn—Bên dưới tiêu đề là mô tả về mục (đoạn trích), có thể bao gồm từ ngữ thực tế có trong nội dung. Cụm từ tìm kiếm của bạn được hiển thị ở dạng in đậm để giúp bạn quyết định bạn muốn mở kết quả nào.
 • Quyền riêng tư, ngày và chủ sở hữu—Ở cuối kết quả tìm kiếm, bạn sẽ thấy một hoặc nhiều thông tin chi tiết sau:
  • Cài đặt quyền riêng tư của nội dung (ai có thể xem nội dung)
  • Đặt ngày tạo hoặc sửa đổi (Drive), nhận (Gmail) hoặc đăng (Groups) nội dung
  • Tên của chủ sở hữu hoặc người gửi

Đề xuất chính tả

Cloud Search tự động kiểm tra chính tả các từ trong cụm từ tìm kiếm của bạn. Nếu có một cách viết phổ biến hơn cho cụm từ mà bạn đang cố gắng tìm kiếm, thì bạn sẽ thấy dòng đề xuất chính tả "Ý của bạn là..." ở đầu các kết quả tìm kiếm.

Các trường hợp hạn chế đã biết

 • Bạn chỉ có thể tìm kiếm nội dung từ miền của tổ chức bạn. Mọi nội dung được tạo bên ngoài tổ chức của bạn và được chia sẻ với bạn đều không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
 • Các email Đã xóa và email Nháp không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Các trang web nháp sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu bạn dùng bộ lọc Tất cả hoặc Drive. Các trang web nháp sẽ không xuất hiện nếu bạn dùng bộ lọc Trang web.
 • Chỉ các sự kiện trên lịch chính của bạn mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Cloud Search hiện không hỗ trợ lịch phụ hoặc lịch được chia sẻ với bạn.
 • Đối với các tài liệu lớn, bạn chỉ có thể tìm kiếm trong vài nghìn từ đầu tiên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?