Informacje o wynikach w Cloud Search

Google Cloud Search umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji w źródłach, z których korzystasz codziennie w pracy. Możesz przeszukiwać usługi Google Workspace, na przykład Gmaila czy Dysk, oraz inne źródła danych włączone przez organizację. Wyniki wyszukiwania są pobierane z danych zapisanych w domenie organizacji. Możesz je wyświetlać, gdy zalogujesz się na służbowe lub szkolne konto Google.

Cloud Search uwzględnia ustawienia uprawnień

W przypadku Google Workspace usługa Cloud Search używa takiego samego modelu udostępniania we wszystkich usługach Google Workspace. Treść jest wyświetlana na podstawie ustawień udostępniania, które obowiązują w innych usługach Google Workspace, takich jak Gmail, Dysk czy Witryny. Na przykład wyniki z Gmaila są widoczne tylko dla Ciebie i osób oraz grup wymienionych w polach Do, DW i UDW.

W przypadku treści spoza Google Workspace wyniki wyszukiwania są oparte na modelu udostępniania skonfigurowanym przez organizację.

Jeśli zauważysz coś dziwnego, najpierw sprawdź ustawienia uprawnień do danej treści, aby upewnić się, że jest odpowiednio udostępniana. Możesz też skontaktować się z administratorem.

Więcej informacji o stronie wyników w Cloud Search

1. Pasek narzędzi

"" – kliknij, aby powrócić na stronę główną Cloud Search.

"" – kliknij, aby uzyskać pomoc.

"" – kliknij, aby przesłać opinię.

"" – kliknij, aby zmienić ustawienia.

2. Filtry paska menu
 • Filtry źródła danych – aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do konkretnego źródła danych, kliknij nazwę tego źródła danych. Jeśli na przykład szukasz e-maili, kliknij Poczta. Aby zobaczyć inne źródła, kliknij Więcej.
 • Filtry dla Google Workspace – kliknij Narzędzia wyszukiwania, aby wyświetlić więcej zaawansowanych filtrów, takich jak Dowolny czas lub Dowolny typ. Możesz filtrować na przykład według właściciela, przedziału czasu lub typu treści.
 • Filtry dla źródeł innych niż Google Workspace – w przypadku źródeł danych innych niż Google Workspace w prawym górnym rogu kliknij Filtr. W wyświetlonym po prawej stronie panelu wybierz co najmniej 1 filtr. Te filtry są widoczne, jeśli Twoja organizacja je skonfigurowała.

Dowiedz się, jak filtrować wyniki wyszukiwania.

3. Wyniki wyszukiwania

Każdy wynik wyszukiwania składa się z czterech części:

 • Tytuł – pierwszy wiersz każdego wyniku wyszukiwania to jego tytuł. Jeśli tytuł jest wyświetlany w kolorze niebieskim, możesz go kliknąć, aby otworzyć treść. Jeśli tytuł nie jest w kolorze niebieskim, nie jest linkiem do treści.
 • Typ treści – w drugim wierszu wyniku jest wyświetlany typ treści lub nazwa źródła danych. Obok tytułu widać też ikonę oznaczającą typ treści. Na przykład "" oznacza, że wynik jest częścią wątku e-maili. "" oznacza, że element pochodzi ze źródła zewnętrznego.
 • Krótki opis – pod tytułem znajduje się opis (fragment), który może zawierać faktyczną treść wyniku. Wyszukiwane hasła są pogrubione, aby ułatwić Ci wybieranie wyników, które chcesz otworzyć.
 • Ustawienie prywatności, data i właściciel – pod wynikiem możesz też zobaczyć te informacje:
  • ustawienie prywatności treści (kto może ją wyświetlać);
  • data utworzenia lub edytowania (Dysk), otrzymania (Gmail) lub opublikowania (Grupy dyskusyjne) treści;
  • nazwa właściciela lub nadawcy.

Sugestie pisowni

Cloud Search automatycznie sprawdza pisownię szukanych słów. Jeśli znamy bardziej popularną pisownię Twojego zapytania, nad wynikami wyszukiwania zobaczysz taką sugestię poprzedzoną komunikatem „Czy chodziło Ci o”.

Znane ograniczenia

 • Możesz wyszukiwać tylko zawartość znajdującą się w domenie organizacji. W wynikach wyszukiwania nie jest widoczna żadna udostępniona Ci zawartość utworzona poza organizacją.
 • W wynikach wyszukiwania nie są widoczne usunięte e-maile ani wersje robocze e-maili.
 • Wersje robocze witryn są wyświetlane w wynikach wyszukiwania w przypadku użycia filtra Wszystkie lub Dysk. Wersje robocze witryn nie są wyświetlane w przypadku użycia filtru Witryny.
 • W wynikach wyszukiwania wyświetlane są tylko wydarzenia z Twojego głównego kalendarza. Cloud Search nie obsługuje obecnie kalendarzy pomocniczych ani kalendarzy udostępnianych Tobie.
 • W dużych dokumentach można przeszukiwać tylko pierwszych kilka tysięcy słów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false