Lọc kết quả tìm kiếm

Bạn có thể tinh chỉnh kết quả trong Google Cloud Search bằng cách sử dụng các bộ lọc ở đầu trang kết quả. Các bộ lọc tìm kiếm thu hẹp kết quả dựa trên những tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như loại nội dung hoặc khoảng thời gian. Ví dụ: bạn có thể chọn các bộ lọc để chỉ tìm những tài liệu trên Google Tài liệu đã được chỉnh sửa trong tuần trước hoặc chỉ tìm những email do bạn gửi.

Áp dụng bộ lọc cho kết quả tìm kiếm

Bạn chỉ có thể dùng bộ lọc cho các nguồn dữ liệu mà tổ chức đã bật cho bạn.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Tìm kiếm.
 3. Ở đầu trang kết quả, hãy nhấp vào một nguồn, chẳng hạn như ThưDrive hoặc Hồ sơ. Để sử dụng các nguồn khác, hãy nhấp vào Xem thêm.
  Trang này chỉ hiển thị những kết quả phù hợp với bộ lọc.
 4. (Tùy chọn) Tinh chỉnh thêm kết quả của bạn, dựa trên nguồn dữ liệu bạn chọn:
  • Nguồn G Suite (Thư, Drive, Sites, Groups, Lịch)—Nhấp vào Công cụ tìm kiếm.
   1. Nhấp vào Mọi lúc hoặc một bộ lọc phụ khác, sau đó chọn một tùy chọn trong danh sách.
   2. Để xóa tất cả các bộ lọc của công cụ tìm kiếm, hãy nhấp vào Xóa.
   3. Để xóa và ẩn tất cả các bộ lọc của công cụ tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng Hủy Hủy.

   Filters

  • Các nguồn khác (Không phải G Suite)—Trong bảng điều khiển bên trái xuất hiện, hãy chọn một hoặc nhiều bộ lọc phụ.
   1. Để xóa tất cả các bộ lọc, ở trên cùng, hãy nhấp vào Xóa tất cả.
   2. Để đóng bảng điều khiển bộ lọc, ở trên cùng, hãy nhấp vào Xong.

 5. (Tùy chọn) Để quay lại các kết quả chưa lọc, hãy nhấp vào Tất cả.

Khi tôi thực hiện một lượt tìm kiếm mới, bộ lọc trước vẫn áp dụng

Nếu bạn thực hiện một lượt tìm kiếm mới, mọi bộ lọc mà bạn đã áp dụng trước đó sẽ vẫn giữ nguyên. Ví dụ: nếu lọc theo Thư, sau đó thực hiện một lượt tìm kiếm mới, thì bạn sẽ chỉ thấy các kết quả cho Thư, trừ khi bạn chọn Tất cả hoặc một nguồn khác.

Các bộ lọc công cụ sẽ vẫn hoạt động khi bạn chuyển đổi nguồn, trừ khi nguồn mới không hỗ trợ các bộ lọc này. Ví dụ: nếu bạn lọc trên DriveĐược sở hữu bởi tôi rồi chọn Thư, các kết quả sẽ lọc theo Thư nhưng công cụ tìm kiếm tự động xóa vì Được sở hữu bởi tôi không áp dụng cho Thư.

Mẹo: Bạn có thể tinh chỉnh kết quả theo cách khác, đó là sử dụng toán tử tìm kiếm trong cụm từ tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?