การจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติ

คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้การจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติหากแอปพลิเคชันรองรับ ในการใช้ฟีเจอร์นี้ จะต้องกำหนดค่าแอปให้ใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ของ SAML ก่อน 

จำนวนแอปที่กำหนดค่าได้จะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งาน ดังนี้

  Cloud Identity Free Cloud Identity Premium
จำนวนแอปสูงสุด 0 ทั้งหมด

 

ถ้าคุณดาวน์เกรดการสมัครใช้งานไปเป็นรุ่นที่มีจำนวนน้อยลง แอปที่กำหนดค่าไว้แล้วจะยังคงทำงานได้ต่อไป แต่จะเพิ่มแอปใหม่เพื่อจัดสรรไม่ได้อีกจนกว่าจะลบแอปที่เกินจำนวนออกด้วยตนเองเพื่อให้มีจำนวนไม่เกินที่กำหนด

การตั้งค่าและการกำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละแอป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าเฉพาะโดยคลิกแอปที่สนใจ ทั้งนี้แอปพลิเคชันทั้งหมดที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อให้รองรับการจัดสรรผู้ใช้มีดังต่อไปนี้

แอป (A ถึง F)

แอป (G ถึง R)

แอป (S ถึง Z)