Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników

Dzięki automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników zmiany wprowadzane na kontach użytkowników w obsługiwanych aplikacjach są samoczynnie zapisywane na ich profilach w konsoli administracyjnej Google. Aby korzystać z tej funkcji, musisz skonfigurować logowanie jednokrotne przez SAML w danej aplikacji. 

Liczba aplikacji, które możesz skonfigurować, zależy od Twojej subskrypcji:

  Cloud Identity Free Cloud Identity Premium
Liczba aplikacji 0 Bez limitu

 

Jeśli zmienisz subskrypcję na taką, w której obowiązuje mniejszy limit aplikacji, to już skonfigurowane aplikacje będą nadal działać. Nie możesz jednak wtedy dodawać nowych aplikacji na potrzeby obsługi administracyjnej, dopóki ręcznie nie usuniesz wystarczającej liczby aplikacji, aby nie przekraczać limitu.

Instalacja i konfiguracja obsługi administracyjnej użytkowników może się różnić w poszczególnych aplikacjach. Aby dowiedzieć się więcej o danych procesach, kliknij aplikację. Poniżej znajdziesz pełną listę aplikacji, które zostały wstępnie skonfigurowane na potrzeby obsługi administracyjnej użytkowników:

Wstępnie skonfigurowane aplikacje na potrzeby obsługi administracyjnej użytkowników

Preconfigured apps for user provisioning N through Z