ควบคุมการเข้าถึง

ตรวจสอบและควบคุมว่าใครเข้าถึงผู้ใช้ แอป และอุปกรณ์ของคุณได้บ้าง