เพิ่มหรือเปลี่ยนโดเมน

องค์กรของคุณมีชื่อโดเมนที่ใช้ทำธุรกิจหลายชื่อหรือไม่ บางทีคุณอาจควบรวบบริษัทใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยใช้ชื่อใหม่ ถ้าคุณเป็นเจ้าของโดเมนหลายแห่ง สามารถเพิ่มโดเมนทั้งหมดไปยังบัญชี Google Cloud ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้มีข้อมูลประจำตัวในโดเมนต่างๆ ของคุณเพียงโดเมนเดียวหรือหลายโดเมนก็ได้ นอกจากนี้ยังแชร์บริการของ Google ในฐานะองค์กรเดียวกันได้อีกด้วย และคุณสามารถจัดการโดเมนได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มโดเมนเป็นโดเมนแยกต่างหากหรือชื่อแทนโดเมน โดยขึ้นกับว่าคุณวางแผนใช้งานอย่างไร

ถ้าผู้ใช้ต้องแชร์ไฟล์หรือชั้นเรียนนอกโดเมนของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้แชร์กับองค์กรที่คุณเชื่อถือ โดยเพิ่มโดเมนที่เชื่อถือในรายการที่อนุญาตพิเศษ