ตั้งค่า SSO กับ Google ให้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ

ผู้ใช้จะเข้าถึงแอปพลิเคชันมากมายได้ด้วยการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) โดยไม่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน นี่คือวิธีการตั้งค่า SSO หากคุณใช้ Google ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้