ตั้งค่า SSO ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวบุคคลที่สาม

ผู้ใช้จะเข้าถึงแอปพลิเคชันมากมายได้ด้วยการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) โดยไม่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน นี่คือวิธีการตั้งค่า SSO หากคุณใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวบุคคลที่สาม (เช่น Microsoft® Azure AD หรือ Okta) ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้