Konfigurowanie logowania jednokrotnego przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości

Dzięki logowaniu jednokrotnemu użytkownicy mogą korzystać z wielu aplikacji bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła w każdej z nich. W tym artykule opisaliśmy, jak skonfigurować logowanie jednokrotne, jeśli do uwierzytelniania użytkowników używasz zewnętrznego dostawcy tożsamości (takiego jak Microsoft® Azure AD lub Okta).